Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

41/2022. (2. 15.) a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére nyújtott2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

41/2022.(II.15.) határozata

a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére nyújtott

2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére nyújtott 900 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal


/ckeditor/kcfinder/upload/files/19_ET_20220215_F%C3%BAv%C3%B3szenei%20Egyes%C3%BClet_besz%C3%A1mol%C3%B3_2021%20%C3%A9vi%20t%C3%A1mogat%C3%A1sr%C3%B3l_mell%C3%A9klet.pdf