Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

38/2022. (2. 15.) a polgármester 2022. évi szabadságáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

38/2022. (II.15.) határozata

a polgármester 2022. évi szabadságáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) bekezdése alapján - Dr. Szabó Tibor főállású polgármester szabadságát – figyelembe véve 2021. évben igénybe vett szabadságának mértékét - 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
  1. 2021. évről áthozott szabadság:                      0 munkanap
  2. 2022. évre járó szabadság:

     alapszabadság                                                 25 munkanap

                        pótszabadság (besorolás utáni időarányos)     14 munkanap

                        szabadság összesen:                                        39 munkanap

                        2022. évi összes igénybe vehető szabadság:   39 munkanap

 

  1. A Képviselő-testület a polgármester 2022. évi szabadságolási tervét figyelemmel a Kttv. 225/C. § (2) bekezdésére - az alábbiak szerint jóváhagyja:

2020. január: -                    0 nap          2020. július: 18-29.                            10 nap

2020. február: 21-25.         5 nap          2020. augusztus: 322-26.                    5 nap

2020. március: -                 0 nap          2020. szeptember: -                            0 nap

2020. április: 4-8.               5 nap          2020. október: 24-28.                         5 nap 

2020. május: 16-20.           5 nap          2020. november: -                              0 nap

2020. június: -                    0 nap          2020. december: 27-30.                      4 nap

Összesen:                                                                                                         39 nap

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2022.12.31.