Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

37/2022. (2. 15.) Gucsek István alpolgármester célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

37/2022. (II.15.) határozata

Gucsek István alpolgármester célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gucsek István főállású alpolgármester célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a választási ciklusra vonatkozóan a következők szerint határozza meg 2022. január 1. napjától:

  1. A meglévő városkép színvonalas alakításával, a város közterületeinek működtetésével kapcsolatos döntések tervezése, végrehajtási folyamatok követése és ellenőrzése, kiemelten a település villamosenergia-hálózatának, közvilágításának, beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztéseinek, energetikai feladatainak a koordinációja.
  2. A szociális ellátások tervezése, kiadásainak folyamatos nyomon követése, döntések végrehajtásának ellenőrzése, kapcsolódó pályázatok koordinálása.
  3. Az egészségügyi ellátás színvonalnak fejlesztésével kapcsolatos javaslatok tervezése és a végrehajtási folyamatok nyomon követése.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását évente két alkalommal értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt teljesítménycélok pozitív értékelése esetén az alpolgármestert legfeljebb évi bruttó 1.034.100,-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet tárgyévi költségvetésében biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos