Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

36/2022. (2. 15.) Horváth Bálint alpolgármester célfeladatairól

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

36/2022. (II.15.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Bálint főállású alpolgármester célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a választási ciklusra vonatkozóan a következők szerint határozza meg 2022. január 1. napjától:

  1. A városi életszínvonal kialakítása érdekében szükséges településfejlesztési elgondolások kidolgozásának és kommunikációjának irányítása.
  2. A folyamatban lévő önkormányzati projektek vitelének nyomon követése, irányítása és ösztönzése: az ehhez szükséges források feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése.
  3. Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési tervezési és végrehajtási folyamatainak aktív nyomon követése, kiemelten a fejlesztési célú támogatások felhasználása terén.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását évente két alkalommal értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt teljesítménycélok pozitív értékelése esetén az alpolgármestert legfeljebb évi bruttó 1.034.100,-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet tárgyévi költségvetésében biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos