Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

35/2022. (2. 15.) Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatairól

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

35/2022. (II.15.) határozata

Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatairól

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, módosítva 181/2021. (VIII.10.) határozatát, Dr. Szabó Tibor főállású polgármester célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a választási ciklusra vonatkozóan a következők szerint határozza meg:

  1. A kialakított városi jövőképhez igazodó városi nívó megteremtése érdekében a város önfenntartási képességének elősegítése, a helyi együttműködés erősítése, valamint a helyi közösség öngondoskodásra való képességének erősítése, az ehhez szükséges eszközök és lehetőségek feltárása, ösztönzése, koordinálása, a vonatkozó projektek vitelének irányítása.
  2. A helyi önkormányzati szervek és intézményeinek eredményes működtetése keretében: költséghatékony működés biztosítása, a működés forrásainak feltárása, tervezése, a megtakarítások ösztönzése, valamint az ehhez szükséges átalakítások befejezése, értékelése, a tapasztalatok összegzése révén.
  3. A város fejlődését, megtartó erejét elősegítő koncepciók kidolgozásának ösztönzése, végrehajtásuk hatályosulásának nyomonkövetése.

2.) A Képviselő-testület a célfeladatok végrehajtását évente két alkalommal értékeli.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pontban foglalt teljesítménycélok pozitív értékelése esetén a polgármestert legfeljebb évi bruttó 383.000,-Ft összegű juttatásban részesíti, melyhez a fedezetet tárgyévi költségvetésében biztosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos