Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

32/2022. (2. 15.) Horváth Bálint alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

32/2022. (II.15.) határozata

Horváth Bálint alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése, valamint megállapított illetménye alapján - Horváth Bálint főállású alpolgármester havi költségtérítésének összegét 2022. január 1. napjától havi bruttó 114.075,-Ft összegben állapítja meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos