Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

29/2022. (2. 15.) Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

29/2022. (II.15.) határozata

Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megerősítve és fenntartva a 290/2019. (XII.17.) határozata 1.) pontjában foglaltakat, miszerint a polgármesteri feladat-, illetve munkakörben (ideértve az alpolgármestert is), a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 141. §-a alapján elismeri a szlovák és román nyelvek használatának indokoltságát a Kttv. 141. § (5) bekezdése szerinti idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvként - Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város főállású polgármestere részére idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg, a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, 2022. január 1. napjától az alábbiak szerint:

a)       Kttv. 141. § (5) bekezdése szerinti nyelvpótléka:

aa)  szlovák nyelvből – felsőfok C típusú  nyelvvizsga után: 19.325,-Ft,

b)      Kttv. 141. § (6) bekezdés szerinti nyelvpótléka:

ba)  angol nyelvből – középfok C típusú  nyelvvizsga után: 23.190,-Ft,

bb)  orosz nyelvből – középfok C típusú  nyelvvizsga után: 23.190,-Ft.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: GB elnöke, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos