Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

22/2022. (2. 15.) Bölcsődei nevelés fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

22/2022. (II. 15.) határozata

Bölcsődei nevelés fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a ’Bölcsődei nevelés fejlesztése’ c., RRF-112-2021 kódszámmal kiírt pályázatra az alábbiak szerint:

a.)   4 csoportos, 56 férőhelyes új hagyományos bölcsőde kialakítása a Kossuth L. téren, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő 606/3 hrsz-ú ingatlanon,

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázathoz szükséges önrészt az alábbiak szerint biztosítja:

a.)   az 1.) a.) pont szerinti bruttó 839.800.200 Ft tervezett összköltségvetésű projekthez 0 Ft önrészt biztosít a 2022. évi költségvetésében.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerint benyújtsa, az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye és támogatott pályázat esetén a támogatási szerződést aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos