Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

20/2022. (2. 15.) a Martonvásár Térségi Szolgáltatóház Társasház elő-társasház alapító okiratának jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

20/2022. (II. 15.) határozata

a Martonvásár Térségi Szolgáltatóház Társasház elő-társasház alapító okiratának jóváhagyásáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti, a Martonvásár 182/1 hrsz-ú ingatlanon megépült, Térségi Szolgáltatóház elő-társasházzá alakításáról szóló szerződéstervezetet jóváhagyja.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja, a társasház bejegyzéséhez szükséges eljárásokat megindítsa, valamint a bejegyzés érdekében minden szükséges jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást megtegyen.
 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végleges társasházi alapító okirat előkészítéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1-2. pont: polgármester, 3. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1-2. pont: 2022. április 30., 3. pont: 2022. december 31.

 

20/2022. (II. 15.) határozat melléklete

 

                                     Martonvásár Térségi Szolgáltatóház Társasház                                    

 

Martonvásár Város Önkormányzat (székhely: 2642 Martonvásár, Budai út 13., fenntartó azonosító: 12069120, PIR szám: 727431, adószám: 15727433-2-07, statisztikai számjel:  15727433.8411-321-07, képvisel: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint  1/1 arányú tulajdonos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény (Ptk.) 5:58 §-a, valamint a 2003. évi CXXXIII. törvény 7.§-a alapján a Martonvásár belterület 182/1. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben „címképzés alatt” megjegyzéssel ellátott ingatlanra a 2021. február 10. napján kelt FE/ÉTDR/647-14/2021. azonosító számú  véglegessé vált építési módosított engedélyezési terv  alapján (ÉTDR azonosító: 202100001960) Martonvásár Szolgáltatóház Társasház néven az FE/ÉTDR/1712-25/2021 használatbavételi engedéllyel rendelkező I. ütem épületére és a II. ütem felépítendő épületre vonatkozó  az alapítási szándékát a jelen elő-társasház alapító okiratba foglalja.

 

Elő-társasház alapító okirat

 

 1. Közös tulajdon

 

A II. fejezetben felsorolt külön tulajdonba kerülő albetétek tulajdonosainak osztatlan közös tulajdonába kerülnek az I. fejezetben felsorolt ingatlan- és építményrészek, berendezések és felszerelések, melyek a tervlapokon római számokkal kerültek jelölésre.  

 

földszint

 

Az épülethez tartozó telek, annak minden berendezési tárgyával együtt. Tulajdonos rögzíti, hogy a 182 hrsz. alatti nyilvántartott kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megosztásra került, melynek eredményeként Martonvásár belterület 182/1. hrsz. alatt egy 923  m2-es telek kerül kialakításra és bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba, mely a Társasház közös tulajdonába kerül.

 

 1. Telek                                                                                                            923,00.m2
 2. Átrium                                                                                                           47,80 m2
 3. Előtér                                                                                                              14,96 m2
 4. Gépészet                                                                                                            6,40 m2
 5. Akadálymentesített mosdó, WC                                                                                   6,10 m2
 6. Lépcsőház (ebből a tároló 4,02 m2)                                                               10,02 m2

 

Emelet

 

VII.                 Lépcső                                                                                                             10,20 m2

VIII.                Lift                                                                                                            2,88 m2

IX.                   közlekedő                                                                                             17,91 m2

X.                    Raktár                                                                                                       3,52 m2

XI.                   Férfi WC                                                                                                6,26 m2

XII.                 Női WC                                                                                                   5,78 m2

 

Padlástér

 

XIII.                Lépcsőház                                                                                          17,47 m2

                       

 

Egyéb, közös tulajdonban lévő ingatlanrészek, berendezések és felszerelések

 

XIV.                A teljes tetőszerkezet a szellőzőaknákkal, tetőkibúvókkal, kéményekkel, attika-falakkal. feltöltéssel és esővíz elleni szigeteléssel, valamint esővíz lefolyóval együtt

 

XV.                 Vasbeton szerkezetek és födémek a födémeken lévő feltöltésekkel, a külön tulajdonba kerülő helyiségek burkolata nélkül

 

XVI.                Az épületben lévő mindennemú hő- és víz elleni szigetelés és feltöltés, illetve mindennemű nedvesség elleni szigetelés, védőburkolat és falazatok (földtömeg és növényzet)

 

XVII.               Külső homlokzatvakolás és lábazat

 

XVIII.             Lépcsőházi szerkezetek, burkolt lépcsők, rámpák.

 

XIX.                Az épületen található mindennemű bádogos munka

 

XX.                 Az épület vízvezeték-hálózata a vízórákkal, a külön tulajdonba kerülő építményrészekben elhelyezett berendezések külön vízmérőjéig/almérőjéig, a közös tulajdonba lévő területen fekvő vízvezeték-berendezések és azok felszerelései, tartozékai.

 

XXI.               

Az épület teljes szenny,- és csapadékvíz csatornahálózata aknákkal, a összes felszálló és vízszintes vezetékekkel együtt a külön tulajdonba kerülő építményrészek csatlakozási pontjáig.

 

XXII.               Az épület villanyvezetéke, teljes csövezése, huzalozása, minden olyan felszerelési tárgy, lámpatest, amely az utcai csatlakozástól a külön tulajdonba kerülő építményrészek árammérőjéig van elhelyezve. Ide tartozik az épület  rendszeréhez kapcsolódó külső épületvilágítás is.

XXIII.             Központi fűtés és hűtés  hőszivattyúval, melegvíztárolókkal,  és vezetékkel a külön tulajdonba kerülő ingatlanrészek osztó-gyűjtő csatlakozásáig a primer oldalon.

 

XXIV.             Alap- és főfalak, pillérek, azok külső vakolásával és színezésével, a külön tulajdonba kerülő építményrészeken kívül elhelyezett burkolatok, korlátok, rácsok és azok festése

 

XXV.              Minden olyan felszerelés, berendezés, alkatrész és tartozék, melynek beszerzésére a tulajdonos (tulajdonostársak) költségére kerül sor

 

 

 1. Külön tulajdon

 

A társasházba található, külön tulajdonba kerülő albetétek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdoni külön lapon kerülnek bejegyzésre.

Az egyes, az e fejezetben felsorolt albetétek mindenkori tulajdonosának külön tulajdonába kerülnek az albetéthez tartozó, az I. fejezetben fel nem sorolt, ingatlan- és építményrészek, berendezések, felszerelések, továbá az egyes albetétek alkatrészei és tartozékai. A külön tulajdonba kerülő albetétek a tervlapokon arab számmal kerültek jelölésre.

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában áll 1/1 tulajdoni arányban az alapító az alapító okiratban 1. sorszámmal jelölt, Martonvásár belterület 182/1/0/A/1.  hrsz. alatt felveendő 354,76 m2 alapterületű üzlethelyiség megnevezésű ingatlan a hozzá tartozó 4415/10.000 közös tulajdoni hányaddal, mely természetben a 2642 Martonvásár Dózsa György út 6-10. szám.földszinten található és mely áll egy üzletből, egy közlekedőből, egy tej/csemege hűkőkamrából, egy irodából, egy általános előkészítőből, egy hús előkészítőből, két raktárból, egy általános mirelit hűtőkamrából és egy szociális blokk-öltöző, egy szociális blokk-WC/zuhanyzó helyiséből.
 2. Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában áll 1/1 tulajdoni arányban az alapító okiratban 2. sorszámmal jelölt, Martonvásár belterület 182/1/0/A/2.  hrsz. alatt felveendő 64,22 m2 alapterületű Irodahelyiség – mely áll a hozzá tartozó 799/10.000 közös tulajdoni hányaddal, mely természetben a 2642 Martonvásár Dózsa György út 6-10. szám első emeleten  található és amely egy közlekedőből, az iroda I.-ből, egy tárgyalóból és az iroda II.-ből áll.
 3. Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában áll 1/1 tulajdoni arányban az alapító okiratban 3. sorszámmal jelölt, Martonvásár belterület 182/1/0/A/3.  hrsz. alatt felveendő 33,05 m2 alapterületű  irodahelyiség a hozzá tartozó 411/10.000 közös tulajdoni hányaddal, mely természetben a 2642 Martonvásár Dózsa György u. 6-10. szám első emeleten  található és amely egy tárgyalóból és az iroda III. helyiségből
 4. Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában áll 1/1 tulajdoni arányban az alapító okiratban 4. sorszámmal jelölt, Martonvásár belterület 182/1/0/A/4.  hrsz. alatt felveendő 145,20 m2 alapterületű orvosi rendelő a hozzá tartozó 1807/10.000 közös tulajdoni hányaddal mely természetben a 2642 Martonvásár Dózsa György út 6-10 szám első emeleten  található és amely két közlekedőből, egy váróból, három öltözőből, egy takarítószer tárolóból, egy fertőtlenítőből, a rendelő I.-ből, egy sószobából, a rendelő II.-ből, egy előtérből, egy WC-ből egy mosdóból és egy irodából áll.
 5. Martonvásár Város Önkormányzat tulajdonában áll 1/1 tulajdoni arányban az alapító okiratban 5. sorszámmal jelölt, Martonvásár belterület 182/1/0/A/5.  hrsz. alatt felveendő 206,33 m2 alapterületű padlástér a hozzá tartozó 2568/10.000 közös tulajdoni hányaddal mely egy helyiségből áll.

 

 

Az albetétekhez tartozó tulajdoni hányadok megállapításánál a nem lakás céljára szolgáló helyiségek alapterülete 100 %-ban került figyelembe vételre.

 

A külön tulajdonban álló albetétek adásvételi szerződés útján történő értékesítése esetén, illetve bérbeadása esetén a többi tulajdonostársnak elővásárlási, előbérleti joga. A jelen elő-társasház alapító okirat szerinti  elővásárlási, előbérleti jogot megelőzi a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására, valamint az elidegenítésére vonatkozó külön jogszabályok eltérő rendelkezése.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

 1. Az épület tartószerkezetei, azok részei, az épület biztonságát (állékonyságát), a tulajdonostársak közös célját szolgáló épületrész, épületberendezés és vagyontárgy

kivételével a közös tulajdonnal kapcsolatos elidegenítés és megterhelés jogát a tulajdonosok közössége gyakorolja, ha az ingatlanrész önálló ingatlanként kialakítható. Ebben az esetben a közgyűlés az összes tulajdoni hányad legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet az elidegenítésről, megterhelésről. A határozatban rendelkezni kell a külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányadok megállapításáról. A közgyűlés határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat.

 1. Jelen előtársasház-alapító okirat rendelkezései az albetétek mindenkori tulajdonosaira is kötelezőek. Az albetét tulajdonosa az albetét átruházásakor köteles a jelen alapító okiratot az albetét tulajdonjogát megszerző szerződő félnek bemutatni.
 2. Jelen előtársasház-alapító okirat módosításához – ha a törvény másként nem rendelkezik –  valamennyi tulajdonostárs hozzájárulása szükséges.
 3. Amennyiben az előtársasház-alapító okirattal, illetve annak módosításával a tulajdonosok négyötöde egyetért és a kisebbségben maradt tulajdonostársak a szavazás napjától, illetve írásbeli szavazás esetén a négyötödös szavazási arány elérésétől számított harminc napon belül nem élnek keresetindítási jogukkal, úgy az alapító okirat, illetve annak módosítása hatályba lép.
 4. Ha az építésügyi hatóság végleges és végrehajtható építési engedélye alapján elvégzett munka olyan üzlet/iroda-megosztást, illetve üzlet/iroda-összevonást eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbséggű határozatával az alapító okiratot módosíthatja.

 

 1. Jelen alapító okiratban nem rendezett kérdésekben a Ptk. és a társasházi törvény rendelkezései az irányadók.

 

Jelen elő-társasház alapító okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a Martonvásár Szogáltató Társasház képviseletével a tulajdonos Martonvásár Város Önkormányzata megbízza Halászné dr. Balkay Hanna egyéni ügyvédet (1053 Budapest, Kecskeméti u. 13. II.2/B. ig.szám: Ü-116626, KASZ36061175). Martonvásár Város Önkormányzata, mint tulajdonos a jelen elő-társasház alapító okiratba foglaltan annak aláírásával meghatalmazza Halászné dr. Balkay Hanna egyéni ügyvédet 1053 Budapest, Kecskeméti u. 13. II.2/B. ig.szám: Ü-116626, KASZ3606117), hogy a jelen társasház alapításával kapcsolatban a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Ingatlan-nyilvántartási Osztály  előtt az elő-társasház alapítás tényének az ingatlan tulajdoni lapjának III. részére töténő feljegyzése érdekében  nevében és helyette eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és képviseletét az ügyvédi törvényben meghatározottak szerint teljes jogkörrel ellássa.    

 

Jelen elő-társasház alapító okiratot a tulajdonos elolvasta, értelmezte és mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírja.

 

Martonvásár, 2021. december…

 

 

Dr. Szabó Tibor polgármester

Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonos képviseletében

 

 

A jelen oldalon megfogalmazott meghatalmazást elfogadom.

Jelen elő-társasház alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem: 

Martonvásáron, 2021. december … napján

 

 

Halászné dr. Balkay Hanna

1053 Budapest, Kecskeméti u. 13. II.2/B.

igazolvány szám: Ü-116626, KASZ36061175