Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

17/2022. (2. 15.) a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének bérrendezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2022. (II. 15.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének bérrendezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Stefkovits Ferencné, az önkormányzat fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének havi bruttó illetményét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdése alapján, figyelemmel a nemzeti közművelődésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra - a munkáltatói döntésen alapuló, garantált illetményen felüli illetménykiegészítés 98.246.-Ft összegben történő megállapítása mellett, az alábbiak szerint állapítja meg 2022. január 1. napi hatállyal:

          tárgyhavi alapilletmény:                                                                337.995.-Ft

          intézményvezetői pótlék (80%):                                                     146.160.-Ft

          munkáltatói döntésen alapuló

          garantált illetményen felüli kiegészítés:                                           98.246.-Ft

          ágazati szakmai pótlék:                                                                    67.599.-Ft

          összesen:                                                                                         650.000.-Ft

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos