Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

126/2021. (5. 25.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

126/2021. (V.25.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

  1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadom,

 

  1. felkérem az ügyvezetőt, hogy a közbeszerzési terv kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a) pont - a polgármester, b) pont - ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. május 31.

 

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

126/2021. (V.25.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

KÖZBESZERZÉSI TERV

2021. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Árubeszerzések

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

1. Földgáz energia beszerzése egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei számára

2 felhasználási hely (20 m3/h alatti felhasználási mennyiség/felhasználási hely

nemzeti

nyílt

2021. II. né

2023. október 1.

                 

 

Martonvásár, 2021. március 31.

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                          Ügyvezető                                                                            Tulajdonosi képviselő