Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

124/2021. (5. 25.) Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

124/2021. (V.25.) határozata

Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 

 1. a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó pénzügyi és tevékenységéről szóló beszámolóját jóváhagyja.

 

 1. a Martongazda Nonprofit Kft. jogutódjaként működő Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében, felkérem az ügyvezetőt, hogy a közfeladat ellátás finanszírozásából 2020-ban fel nem használt támogatást, 8.737.481 Ft-ot az utódcég (Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.) Martonvásár Város Önkormányzatának bankszámlájára utalja vissza.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont: 2021. május 31.

                                                                                  2. pont 2021. június 15.

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

BESZÁMOLÓ

2020

 

 

 

Martongazda Nonprofit Kft.

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 7

 

Mellékletek:

 

 1. Mérleg - eredmény kimutatás
 2. Kiegészítő melléklet

 

 

 

 

Martonvásár, 2021. 05. 19.

 

 

                                                                                                                          Tóth Balázs

                                                                           ügyvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

 

A 2020-as év a Martongazda Nonprofit Kft. működésében több szempontból is eltért a korábbi évektől. Nemcsak a világjárványnak volt komoly hatása a cég működésére, hanem az év közben történt ügyvezető váltás, valamint a felkészülés a cégek összeolvadására is új feladatokat generált.

A 2020. évben is a fő cél az önkormányzat által átadott feladatok teljesítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése, a vállalkozói bevételek növelése és a dolgozók megtartása volt a világjárvány hatásainak ellenére is.

 

Nézzük időrendben a történéseket:

A 2020 év augusztusának 21-én egy olyan időpontban vettem át a cég irányítását, amikor még a kulturális intézmény beolvadása és integrálása a MartonSport NKft-be folyamatban volt. A korábbi MartonSportos ügyvezetői feladataim ellátása mellett a kulturális élet szervezésére is összpontosítanom kellett, a pénzügyi rendszer teljes mértékű felépítése, kialakítása és az új munkafolyamatok megszervezése még nem ért véget teljes körűen. Ehhez érkezett a Martongazda cég kiterjedt feladatkörének teljes felelőssége. Ráadásul a Martongazdánál a pénzügyi tervezést megvalósító kolléga is távozott a cégtől és a takarítói személyzet közül is elégedetlenség miatt többen jelezték távozási szándékukat (7 emberből a 3 fő). Egy olyan évben, amikor a pandémia miatt az önkormányzat erőteljesen megnyirbálta a költségvetést (169milliós induló tervünk 153milliósra apadt.) Szinte kilátástalan helyzetnek tűnt.

 

Saját szempontomból nem tűnt józan döntésnek, de elvállaltam, mert egyetlen dolog lebegett a szemem előtt, hogy meg kell oldani és bíztam abban, hogy ez lehetséges.

 

Tevékenységem eredményként az alábbiakat tudom elmondani:

 • A közösségi közlekedés menetrendjét szeptember 1-től megváltoztattuk és a sofőrök bérezését az új, csökkentett (napi 4 járat) menetrendhez igazítottuk szeptember 1-től.
 • A takarítói brigádból két fő valóban távozott, az ő helyükre sikerült találni új embereket, egy főt maradásra tudtunk rábeszélni, így a megnövekedett takarítási feladatokat is képesek voltunk kezelni.
 • A korábban alkalmazottként a pénzügyi tervezést végző kollégával megegyeztünk, hogy megbízással a második féléves terv elkészítésében még közreműködik. Elkészült a második félévre vonatkozó terv, mely már az önkormányzati tervezett kiadási oldallal is összhangban volt, melyet szeptember végén elfogadott a testület.
 • Bevezetésre került a teljesítmény értékelési rendszer, melyet minden alkalmazottra kiterjesztettünk. Félévente mindenkit a közvetlen felettese értékel és mérhetővé válik az elvégzett munka hasznossága.
 • A teljesítmény értékelés alapján a két leggyengébb munkaerőtől elbúcsúztunk, és helyükre új kollégát vettünk fel, így is a teljesítőképességet szándékoztunk növelni.
 • tekintettel arra a szándékra, hogy a vállalkozási bevételeinket szerettük volna növelni az irodai személyzetet megerősítettük egy fő műszaki előkészítővel, aki rengeteg árajánlat elkészítésével és irodai támogatással segítette ennek a tendenciának az erősödését.
 • A pénzügyi elemzői munkakört november 15-ével sikerült pótolni, ezzel együtt lehetővé vált a pénzügyi nyilvántartásunkban a 2020-as teljes év adatait egységes, új szerkezetbe átalakítani.
 • Felülvizsgáltuk a raktáraink tartalmát, lomtalanítottuk és a már nem használt, csak tárolt berendezések eladásáról döntöttünk.
 • Bevezettük a heti rendszeres egyeztetéseket a csoportvezetőkkel, hogy a folyamatos munkaszervezés és információ áramlás biztosított legyen.
 • Az összeolvadás lépéseinek előkészítéséhez szükséges papírmunkát elvégeztük
 • A veszélyhelyzetre tekintettel átszervezéseket kellett végrehajtanunk a takarítók munkarendjében, megnőtt a fertőtlenítési igény, jelentősen megnőttek a tisztítószerre és védőfelszerelésre fordított kiadásaink, így a járványügyi helyzet a Martongazda vonatkozásában inkább többletfeladatokat és többletkiadásokat eredményezett.
 • Minden helyi beruházás kapcsán a ránk bízott kiegészítő feladatot elláttunk (pl. Egészségház zöldterület kialakítás, telephely közüzemi bekötések, Dózsa György út felújítása kapcsán kábelfektetések, Rákóczi utcai útfelbontás helyreállítások stb.).

 

 

„2020 II. FÉLÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK:

 

 1. Pénzügyi terv módosításának elfogadtatása a második félévre
 2. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott és vállalt feladatok ellátásának stabil biztosítása
 3. A megfelelő információáramlást biztosítani képes munkaszervezés megteremtése
 4. A legnagyobb hiányt okozó ügyek rendezése (PL. Járási Hivatal ellátási szerződésének megkötése)
 5. A két önkormányzati cég összeolvadásával kapcsolatos teendők ellátása
 6. Megfelelő mennyiségű és minőségű humán erőforrások felkutatása és megtalálása
 7. A pontos pénzügyi adatrögzítés és elszámolhatóság feltételeinek megteremtése”

 

 1. Pénzügyi terv módosításának elfogadtatása a második félévre

TELJESÜLT.

Köszönhetően a külsős megbízásos segítségnek a Martongazda módosított pénzügyi tervét a 2020. év II. félévére vonatkozóan sikerült egy hónap alatt kidolgozni és az Önkormányzat szeptemberben el is fogadta. A korábban jóváhagyott éves önkormányzati forrásigény 169,2 millió Ft helyett összesen 153,7 millió forintból megvalósulhatott a társaság működtetése Mindez a második félévben átadandó 72.093.993,- forintos összeg került a tervbe, ami első félévben ténylegesen átadott összegnél (81.681.058,- Ft) lényegesen kevesebb volt, ami a félévek között 12%-os csökkentést jelentett. A különbség fő okai elsősorban személyi oldalon jelentkezett, a kilépett és (még) nem pótolt munkavállalók személyi kiadásaiból, illetve a csökkentett buszmenetrendbeli megtakarításból adódott.

 

 1. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott és vállalt feladatok ellátásának stabil biztosítása

TELJESÜLT.

A nehézségek ellenére a feladatellátás minden területen akadálytalanul megvalósult, nem érkezett észrevétel ennek ellenkezőjéről. Talán az erdőháti menetrend kialakításával kapcsolatban jutott el hozzánk pár kritika, de az nem a feladatellátást, hanem a döntést (járatcsökkentés) nehezményezte. A menetrend később finomhangolásra is került az észrevételek alapján, de a csökkentett járatszám megtartásával együtt.

A zöldterület fenntartás feladatai – köszönhetően a város egyre bővülő és szépülő közterületeinek, parkjainak, játszótereinek, intézményi és zöldfelületeinek - évről-évre jelentősen nőnek, így karbantartásuk a jelenlegi létszám mellett egyre nagyobb kihívás.

 

 1. A megfelelő információáramlást biztosítani képes munkaszervezés megteremtése

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A cégen belüli irányítás és információáramlás a rendszeres heti találkozók bevezetésével rendeződni látszik. Amiben viszont még van tennivaló, de ez már nem csak a Martongazdán múlik, az a városvezetés és a cég közötti információáramlás erőteljesebbé tétele szükséges. A hatékony munkavégzést csak összehangolt, és egyértelmű utasítások alkalmazásával van lehetőség végrehajtani.

 

 1. A legnagyobb hiányt okozó ügyek rendezése (PL. Járási Hivatal ellátási szerződésének megkötése)

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A négy megállapodás esetén nem valósult meg a bevételek és kiadások egyensúlya. Három időközben megoldódott, (pl. Tordas önkormányzatával már megkötöttük a szerződést a fogorvosi ellátás költségeinek finanszírozására). A legnagyobb hiánytételt okozó (Járási Hivatal) esetén bár már van egy végleges háromoldalú szerződés tervezet, még nincs aláírt változat. Remélhetőleg ez már csak napok kérdése és rendeződik. A Járási hivatal fűtésének külön méréséhez még egy hőmennyiség mérő beépítése is szükséges a fogyasztások külön mérésére és számlázásához, de ez önkormányzati megrendelést igényel (0,5M). Árajánlat van rá.

 

 1. A két önkormányzati cég összeolvadásával kapcsolatos teendők ellátása

TELJESÜLT.

Ebben hathatós segítséget kaptunk a jegyző asszonytól és csapatától, így minden szükséges jogi lépést megtettünk annak érdekében, hogy jogszerűen megtörténjen az átalakulás. Ebbe beletartozott a közszolgáltatási szerződések újrafogalmazása és megkötése, alapító okirat módosítások, a munkavállalók kiértesítése és tájékoztatása a változás tényéről, illetve a felügyeleti szerveknek történő bejelentések is. Az összeolvadásnak a három szervezet egységesítése terén is volt mit megvalósítani: az informatikai rendszer szervereinek költöztetésén át, az iktatás egységesítése is megtörtént.

 

 1. Megfelelő mennyiségű és minőségű humán erőforrások felkutatása és megtalálása

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A megürült fizikai státuszok pótlása sikerült takarítóknál. Még egy második traktorost is tudtunk alkalmazni (igaz, csak második próbálkozásra), amivel a géppark kihasználtsága jelentősen javult. A két fő fizikai dolgozó cseréje is bevált, ezzel is erősödött a csapat és javult a teljesítmény. A műszaki előkészítő felvétele szintén nagyon fontos lépés volt és jó döntésnek bizonyult, mert nem csak az árajánlatok készítésében, de a meglévő berendezéseink eladásában, előterjesztések előkészítésében (pl. menetrend), hatósági bejelentésekben is nagy segítség. A pénzügy elemző pozícióját csak november 15-tel tudtuk ismét betölteni, de így is sikerült a teljes 2020-as év összes pénzmozgási adatait új másik céges struktúrához közelebb lévő szerkezetbe foglalni. A középvezetői szinten még van a szervezetben hiány, erre viszont már az új cég keretei között kell megoldást találni.

 

 1. A pontos pénzügyi adatrögzítés és elszámolhatóság feltételeinek megteremtése

TELJESÜLT.

A novemberben érkező kolléga közel 3800 tételt visszamenőleg rögzített, amivel megteremtette a lehetőséget, hogy a teljes bázisév azonos szerkezetben legyen, hasonlóan, mint a MartonSport esetén.

 

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

 

Az Önkormányzat és a társaság között létrejött közszolgáltatási keretszerződés alapján 2020-ban az alábbi helyi önkormányzati feladatokról, mint közszolgáltatási alapfeladatokról gondoskodott:

a)         településüzemeltetés körében

-           köztemető fenntartása, (temetkezési ügyintézés, temetőterület karbantartása)

-           közvilágításról való gondoskodás, (hiba bejelentések kezelése, továbbítás a szerződött partnernek)

-           helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,

-           közparkok és egyéb közterületek fenntartása;

b)         környezet-egészségügy körében

-           a települési környezet tisztaságának biztosítása,

-           rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;

c)         lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés;

d)         közreműködés a helyi vízkárelhárításban;

e)         közreműködés a helyi katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállás területén;

f)         a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

g)         helyi közösségi közlekedés biztosítása;

h)         egyes helyi hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;

i)          közreműködés az önkormányzati kiadványok terjesztésében. (Forum Martini)

 

Ezeken felül természetesen minden olyan önkormányzati megrendelésként érkező feladatot is elvégzett a társaságunk, melyre megfelelő kapacitással és képzettséggel rendelkeztünk – akár S.O.S. megvalósítással is.

 

 • Iskolai járda kiépítése és útfelfestés a Malomépület és a Városháza közötti szakaszon
 • Tátra utca középső szakaszának lezárása és gyalogos járdaépítés
 • MartonGazda telephely közműbekötési feladatai (vízóra akna építése, villamos szekrény telepítés)
 • Füvesítés az Illyés Gyula téri játszótéren

 

A beruházások, felújítások kapcsán is sok feladatot a Martongazda emberei végeztek el:

 

 • Belterületi utcák aszfaltozásnál űrszelvénybe lógó bokrok, fák, növények kivágása, megmetszése.
 • Egészségház környezetének, zöldterületének kialakítása.
 • Kiváltott villamos oszlopok helyszíneinél feltáró árkok ásása, burkolat és zöldterület helyreállítás
 • Gábor Áron utcai kondipark füvesítés, járdaépítés, ároktisztítás

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A Martongazda Nonprofit Kft. Martonvásár Város Önkormányzata részére előzetesen benyújtotta 2020. évi üzleti tervéről szóló koncepciótervét. Ez alapján Martonvásár Város Önkormányzata 169.220.309 forintban állapította meg a társaság közhasznú feladatellátásához a 2020. évben biztosításra kerülő önkormányzati forrást. A benyújtott üzleti terv a második félévben felülvizsgálatra került, amely alapján a 2020. éves költségvetést 153.775.051 forintra módosult.

 

A Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének kialakításakor a főbb meghatározó szempontok az alábbiak voltak, amelyek befolyásolták költségeink alakulását:

 

 • A társaság 2020. évi üzleti tervének kialakításakor figyelembe kellett vennünk, hogy az Önkormányzat által biztosításra kerülő forrás 169 millió Ft volt (kezdetben).
 • A társaság 2020. évben nem tervezett létszámbővítést, az állandó létszám 30-32 fő, 2020.-ban az irodai állomány állandó volt (időszakosan csökkent, ügyvezető és pénzügyi elemző távozásával, hónapokkal később, 1 fő műszaki előkészítő és pénzügyi elemző érkezett).
 • Az Önkormányzat 2019/2020-ban megvalósuló új beruházásai kapcsán jelentkező többlet kiadások a korábbi évekhez képest:
  • 2020-ban átadásra került új játszótér az Óvodamúzeum mellett.
  • 2019 őszén átadásra került az Egészségház, mely újabb feladatot adott a takarítóinknak és a karbantartóinknak
  • 2020 során a leendő építkezéshez előkészítésre kerül a Martongazda Orgona utcai telephelye, amely új szintén új feladatokkal és új költségekkel jár majd.
  • 2020 kivitelezésre került a Dózsa György út 6. szám alatti épületegyüttes, (mely a Zöldterületen dolgozók telephelye volt, ahol számos felszerelésünket és munkagépeinket tárolták), a kivitelezési munkákban a Martongazda Kft. dolgozói is aktívan részt vettek, amely szintén segített, hogy az eddigieknél nagyobb mértékű vállalkozói bevételt realizáljunk.

 

 

 • 2020 második félévétől a MartonSport és a MartonKult finanszírozta a saját területét, az Önkormányzat közvetlenül a Martongazda részére ehhez külön forrást nem biztosít.
 • Nem minden szolgáltatóval jött létre 2020. évre vonatkozóan új megállapodás, így a szolgáltatói díjak esetleges emelkedését csak becsültük, és területtől függően 5-10%-os áremelkedéssel számoltunk.
 • Kis értékű tárgyi eszköz beszerzést kizárólag a folyamatos amortizáció miatt, a működés fenntartásához szükséges mértékben, a feladatellátás biztosítása érdekében terveztünk,
 • A Társaság az Önkormányzattól átvett bevételeit, az állami szervektől kapott bevételeit, és egyéb bevételeit, és mindezekkel szembeállított kiadásait mérlegszerűen, nulla bázison tervezi.
 • A bérek, bér jellegű kiadások járulékaikkal és a KIVÁ-val együtt feladatarányosan, az egyes feladatokra fordított arányosított szerződés szerinti létszám alapján került megbontásra.
 • Csökkent a buszsofőrök munkaideje, és bérköltsége, valamint az időközben megüresedett álláshelyeket a takarékoskodás érdekében csak részben töltöttük fel
 • Jelentős változás volt az üzleti tervben a korábbi évekhez képest, hogy a cégköltség - a felügyelő bizottság tiszteletdíját kivéve – általános költségként kiadás arányosan leosztásra került az egyes területek között, míg a felügyelő bizottság tiszteletdíjának költségét csak egyes területekre számoltuk el, mint adminisztrációs költség.
 • A 2020. évben a felügyelőbizottsági díj augusztus hónaptól megszűnt, így az erre tervezett összegnek csak 60%-a került elköltésre.

 

 

A társaság 2020. évi bevételei és kiadásai

 

Terv:

2020. évre a 2019. évi 234.480.582,- Ft bevételi és kiadási tervvel szemben 244.306.235,- Ft bevételt és ugyanennyi kiadást terveztünk.

2020-ra bevételként az Önkormányzattól átadott pénzeszközként a közhasznú feladatellátás finanszírozására 169.220.309,- Ft-ot terveztünk. 

2020-ra egyéb bevételként 26.697.890,- Ft-ot terveztünk, ez tartalmazza a MartonSporttól tervezett 19.469.670,- Ft bevételt is.

 

Tény:

Az Önkormányzattól az I. féléves pénzeszköz átadás időarányos része 81.681.058,- Ft, ténylegesen átadásra került, majd az éves költségvetés módosítást követően a II. félévben 72.093.993 forintot kaptunk havi leosztásban. Ezen felül augusztusban plusz 785.532, -Ft került átadásra, valamint év végén 2.518.426,- Ft, plusz forrás érkezett az Önkormányzattól az év végi jutalomkeret céljából, így összesen 157.079.009,- Ft átadott pénzeszköz érkezett.

 

Az éves kiadásaink megoszlását mutatja az alábbi ábra:

 

 

 

 

Az egyéb bevételek és a kiadások bontását az alábbi táblázat mutatja:

 

 

Összegzés

 

Pénzáram szemléletben nézve, 2020. január 1-jén nyitó pénzkészletünk 5.664.558,- Ft, 2020. december 31-én pedig a záró pénzeszközünk 17.280.173,- Ft volt (bank és pénztár együtt). Így elmondható, hogy mintegy 12 milliós többletünk volt a kasszában az év kezdetekor. A kiadásaink legnagyobb része (47%) személyi jellegű kiadás, illetve főleg (45%) rezsi költség, ami azt jelenti, hogy mozgásterünk nagyon szűk.

 

A számviteli elszámolás szerint a MartonGazda Nkft. 2020. évi eredménye 5.028.000 forint nyereség volt, mely a csatolt mellékletekben részletesen is ki van fejtve. Az első féléves árbevételünk 25 milliós volt, a második félévben ez a szám 36 millióra rúgott. Ebben az növekményben nagyrészt a beruházásokban vállalt feladatokból befolyó vállalkozási bevételeknek tudható be, amit decemberben számlázhattunk ki.

Jelen előterjesztés részét képezi a részletes és hivatalos mérleg és eredmény kimutatás (1. sz. melléklet), a kiegészítő melléklet (2. sz. melléklet), illetve a könyvvizsgálói jelentés (3.sz. melléklet).

 

Mindkét mutató szerint jól látszik, hogy a társaság 2020. évi működéséről elmondható, hogy gazdálkodása a járványügyi helyzet ellenére is kiegyensúlyozott, likviditását folyamatosan megőrizte, az Önkormányzattól átvett pénzeszközök az egyéb bevételekkel az Önkormányzattól átvett feladatok ellátását finanszírozták. A mérlegkészítés során arra is fény derült, hogy a tavalyi év átadott pénzeszközeinek felhasználása során mintegy 8 millió forintos „fel nem használt” összeg keletkezett, amit visszautalunk az önkormányzatnak. Ez az összeg nagyrészt azon munkaidő bérfinanszírozása volt, amit vállalkozási tevékenységre fordítottunk.

 

Ami még bizonyossággal állítható, hogy a pozitív számviteli eredményes működéshez elengedhetetlen a vállalkozási bevételek megléte, mert az évközben felmerülő többletkiadások és az értékcsökkenés ellensúlyozására csak így nyílik esély.