Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

123/2021. (5. 25.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

123/2021. (V.25.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 1. a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolóját a határozat mellékletei szerint elfogadom.

 

 1. a MartonSport Nonprofit Kft. jogutódjaként működő Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében, felkérem az ügyvezetőt, hogy a kulturális közfeladat ellátás, közfeladat-ellátási szerződés keretében történő finanszírozásából 2020-ban fel nem használt támogatást, 728.402 Ft-ot Martonvásár Város Önkormányzatának bankszámlájára utalja vissza.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont: 2021. május 31.

                                                                                  2. pont 2021. június 15.

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

BESZÁMOLÓ – 2020

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

SPORT IRODA.. 4

KULTURÁLIS IRODA.. 6

 

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 7

SPORT IRODA.. 7

KULTURÁLIS IRODA.. 9

 

Mellékletek:

 1. Mérleg - eredmény kimutatás
 2. Kiegészítő melléklet
 3. Pénzügyi terv-tény táblázat Sport Iroda (Cash-Flow)
 4. Pénzügyi terv-tény táblázat Kulturális Iroda (Cash-Flow)
 5. Eseményenkénti kimutatás Kulturális Iroda
 6. Könyvvizsgálói jelentés és teljességi nyilatkozat

 

 

 

Martonvásár, 2021.05.19.

 

 

                                                                                                                      Tóth Balázs Károly

                                                                                                   ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

Az előző esztendő minden eddiginél komolyabb változásokat hozott a cég életében, hiszen nem csak egy teljesen váratlan világjárvány söpört végig az országon, ami mindenki életét felforgatta, de a városvezetés döntésének értelmében félévtől egy teljesen másik ágazat (kulturális élet szervezése) is a társaság keretein belül folytatódott, ami teljes működésünket átalakította. Első nekifutásként csak úgy tudtuk kezelni, mint egy új funkcióval érkező másik iroda, amit teljesen külön kezeltünk pénzügyileg is. A beszámolót is ennek az elvnek megfelelően, irodánként foglaltuk össze.

 

SPORT IRODA

 

A visszatekintést az előző évi üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések számbavételével valamint a ez elmúlt év tevékenységeinek összegzésével kezdem, hiszen ennek alapján határozható meg, hogy milyen eredményes év van a hátunk mögött.

 

Idézet a 2020-as elfogadott üzleti tervből (Sport Iroda):

 

2020 ÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK:

 

 1. Sportközpont és sportcsarnok üzemeltetési költségeire TAO pályázat benyújtása
 2. Tornaterem felújítás megvalósítása
 3. Bevételi lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása
 4. A veszélyhelyzet okozta negatív hatások minimálisra csökkentése
 5. A jövőbeli működés pénzügyi alapjainak megteremtése (TAO keretek feltöltése)
 6. A pénzügyi év 2019-nél eredményesebb végrehajtása
 7. A tervezett átszervezés (BBK-MartonSport összevonás) zökkenőmentes lebonyolítása”

 

 1. Sportközpont és sportcsarnok üzemeltetési költségeire TAO pályázat benyújtása

TELJESÜLT.

2020. februárjában a Magyar Labdarúgó Szövetséghez és a Magyar Kézilabda Szövetséghez is nyújtottunk be TAO pályázatot sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcímre. 20%-os önrész vállalása mellett az MLSZ 2 862 295 Ft, az MKSZ 12 742 239 Ft közvetlen támogatást hagyott jóvá.

 

 1. Tornaterem felújítás megvalósítása

TELJESÜLT.

A tornaterem felújítás eredményei: a 30 éve épült tornaterem eredeti világítása helyett új, korszerű LED-es világítás került felhelyezésre; hullámpala tetőfedés lecserélésre került és az iskola többi részéhez hasonlóan fémlemez burkolatot kapott. Ezzel együtt a tető rétegrend komolyabb hőszigeteléssel egészült ki. Belső falak festékre kerültek, új védőháló, kapuháló és térelválasztó függöny került beszerzésre és felhelyezésre.

 

c)      Bevételi lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása

TELJESÜLT

2020. decemberében társaságunk sikeres pályázatot nyújtott be GINOP – 5.3.10 – VEKOP – 17 munkaerő piaci program keretében ágazati bértámogatás igénybevételére.

Ennek keretében a Sport Iroda 3, a Kulturális Iroda 4 főállású munkavállalójára kap bértámogatást a társaság várhatóan a veszélyhelyzet végéig.

 

 

d)     A veszélyhelyzet okozta negatív hatások minimálisra csökkentése

RÉSZBEN TELJESÜLT.

Sajnos társaságunknak is szembe kellett néznie a pandémia által okozott negatív hatásokkal, amelyeket feladatellátásunk során igyekeztünk a lehetőségeinkhez mérten minimalizálni. Sajnos a legnagyobb bevételkieséssel nem tudtunk mit tenni, az iskola bezárásával együtt ennek a bérleti díj elmaradása járt.

Leigazolt sportolóinknak a korlátozások alatt részben személyesen, részben pedig online és távedzés formájában biztosítottuk a sportolás lehetőségét. Bízunk benne, hogy sikerült megtartani valamennyi gyermek lelkesedését és érdeklődését mind labdarúgás, mind pedig kézilabda szakosztályunk keretein belül és a veszélyhelyzet elmúltát követően ismét a megszokott módon folytatódhat a sportközösségünk építése.

 

A MartonSport főállású munkavállalói a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 16-tól a 2020. június 16-ig főként távmunka keretében látták el feladataikat. Az irodai jelenlétet igénylő feladatok elvégzése előre egyeztetett időpontban történt a higiéniai szabályok teljes betartásával. Természetesen az irodai élet megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes kapcsolat ápolása a munkavállalók között, azonban megnyugtató volt látni, hogy a távmunka ellenére valamennyi feladat (belső ellenőr által kiadott adminisztrációs feladatok, TAO elszámolások előkészítése, kimutatások és összesítések készítése, bérlői tájékoztatás…stb) a korábban megszokott minőségben került elvégzésre.

 

A kialakult helyzetre tekintettel a MartonSport Nonprofit Kft-vel megbízási szerződésben álló edzők és technikai vezető bérét március 15. és május 31. között 50%-ra csökkentettük, ami a pénzügyi negatív hatásokat mérsékelte.

 

Ezenfelül a Sportközpont gondnoki és takarítási feladatait ellátó szolgáltatóval sikerült megállapodnunk a szolgáltatási díj átmeneti csökkentésében, így a zárva tartás idejére 60%-os díjat fizettünk.

 

 1. A jövőbeli működés pénzügyi alapjainak megteremtése (TAO keretek feltöltése)

RÉSZBEN TELJESÜLT.

TAO kereteink feltöltése tekintetében a 2020-as évben volt a legnehezebb dolgunk. Májusban több társaság is jelezte, hogy élni fognak a szeptemberi adóbevallás lehetőségével, ami a várt TAO támogatások megérkezésének határidejét is kitolta. Önmagában ez még nem adott okot az aggodalomra, azonban novemberben 3 cég is jelezte, hogy a könyvelőjük hibájából a NAV elutasította a kifizetést, amivel 26 millió már leszerződött TAO támogatás nem érkezett meg hozzánk tavaly.

 

 1. A pénzügyi év 2019-nél eredményesebb végrehajtása

NEM TELJESÜLT.

A pandémiának köszönhetően sportlétesítményeink a 2020-as évben korlátozottan voltak nyitva, melynek számos pénzügyi negatív hatása volt:

 • „Reklámszerződés bevétel” soron az éves terv mindössze 6,53%-át sikerült teljesítenünk, amely majdnem 1,2 millió Ft-os mínuszt eredményezett.
 • „Bérleti díj (Pályák, helyiségek)” soron – 2 610 000 Ft-os veszteséggel zártuk az évet, amely összességében 91,59%-os teljesítést foglalt magában

Emellett fontos megemlíteni az előző pontban említett TAO támogatások esetét, amelyeknek köszönhetően számottevő támogatástól estünk el önhibánkon kívül.

 

26 140 800 Ft nem érkezett meg a támogató cégek mulasztásának köszönhetően. Ebből 4,5 millió Ft – amely a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési program keretében áll rendelkezésre – 2021. első félévében ismételten feltöltésre kerül, azonban sajnos a Magyar Kézilabda Szövetségnél egyelőre bizonytalan a támogatási igazolások sorsa.

 

Tehát amellett, hogy a veszélyhelyzet okozta nehézségekkel kellett megküzdenünk pl.: sportlétesítményeink bezárásából adódó bevételkiesés, ezen TAO támogatásokkal kapcsolatos nehézségeket is át kellett hidalnunk a tavalyi év során.

 

 1. A tervezett átszervezés (BBK-MartonSport összevonás) zökkenőmentes lebonyolítása

TELJESÜLT.

2020. július 1-től 2020. december 31-ig a MartonSport Nonprofit Kft-n belül 2 szakmai iroda működött: a MartonSport, mint Sport Iroda, valamint a MartonKult, mint a Kulturális Iroda.

 

Összegezve kijelenthető, hogy nem ez volt a legsikeresebb esztendőnk, célkitűzéseink azon része, amelyekhez „elegendő” volt a MartonSport munkavállalóinak munkája és hozzáállása, sikeresnek tekinthető, emellett viszont olyan negatív – általunk nem befolyásolható – hatások is értek bennünket az elmúlt év során, amelyek várnál rosszabb pénzügyi eredményhez vezettek.

 

A MartonSport - Sport Iroda 2020-ban elvégzett tevékenységeit a közszolgáltatási keretszerződésben foglalt három fő feladat témaköre szerint tagolom, amelyek az alábbiak:

A.  Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása

B.  Utánpótlás nevelés megvalósítása (labdarúgás és kézilabda sportágakban)

C.  Sportcélú létesítmények működtetése (Horváth Ottó Sportközpont, Tóth Iván Sportcsarnok, Tornaterem)

 

 1. Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása

 

 1. Február 23-án harmadik alkalommal került megrendezésre „Martonvásár legsportosabb családja” elnevezésű vetélkedőnk, melyet hagyományteremtő szándékkal indítottunk útjára 2018-ban azzal a céllal, hogy népszerűsítsük és közkedveltté tegyük minden korosztály számára a sportos életmódot. Az esemény a fő célja a derűs, közös mozgás volt, de természetesen a végén az eredmények alapján kiderült, melyik család teljesített a legügyesebben. Az eseményről a Fejér Megyei Hírlap is beszámolt.

 

Sajnos a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020-as esztendőben ez volt az egyetlen rendezvény, amelyet meg tudtunk tartani.

 

 1. Februárban benyújtottuk a 2020/21-es sportszezonra vonatkozó TAO pályázatainkat mind a Kézilabda, mind pedig a Labdarúgó Szövetség felé. Mindkét program jóváhagyást kapott.

 

 1.  
 
  No photo description available.

Márciusban a MartonSport TAO pályázatának jóvoltából egy vadonatúj 20+1 személyes IVECO kisbusszal gyarapodott Martonvásár. A Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott 2019/20-as sportfejlesztési program keretében valósulhatott meg ez a beruházás (több mint 23 millió forint értékben)

 

 

 

 

 

 1. Júliusban a korábbi évekhez hasonlóan a TAO pályázataink elszámolásával foglalkoztunk. A Magyar Kézilabda Szövetség felé, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség felé is sikerült benyújtanunk a szükséges elszámolásainkat. A 2018/19-es programok végelszámolásai és a 2019/20-as programok alapidőszaki elszámolásait küldtük be jóváhagyás céljából. Mindkét 2019/20-as programunk esetében a hosszabbítás lehetőségével éltünk.

 

 1. Az adminisztrációs teendőink szemléltetésére szolgálnak az alább található diagramok, amelyeken látható, hogy a szállítói számlák mennyisége csökkenő tendenciát mutat, míg a vevő számlák száma, kis mértékben, de emelkedett az utóbbi évben is.

 

 

 

 

 

 

 1. Utánpótlás nevelés megvalósítása

 

 1. Labdarúgás sportágban 6 utánpótlás csapat működtetése valósult meg: Az U7, U9, U11, U13, U16 és U19 korosztályok lefedik a felnőtt csapatig a teljes spektrumot, így bármilyen korú gyermek versenyeztetésére van mód a MartonSport keretein belül.

 

 1. Kézilabda sportágban már van lány szakág is. Itt 2020-ban 5 csapat indult a versenyrendszerekben, emellett elindítottunk egy „alapozó” szivacskézilabda foglalkozást. (U10 és U12 korosztályaink vannak fiú és lány vonalon, valamint egy U14-es fiú csapatunk.

 

 1. A nyári időszakban a tavalyi évhez hasonlóan a megnövekedett résztvevői létszám miatt két héten keresztül (korosztályonkénti bontásban) tartottunk kézilabda tábort. Összesen 38 gyerek egy-egy hetes táboroztatását oldottuk meg.

 

 1. A működéshez szükséges edzőkkel (összesen 8 fővel) megbízási szerződéseket kötöttünk a sportévadra a pályázatban megszerzett összegek szerint.

 

 1. A Bozsik rendszerben helyi központ lévén a környékbeli csapatok is ide járnak rendszeresen mérkőzéseket játszani, ezen események megszervezése és lebonyolítása Patkós Csaba szakosztályvezető feladata, aki a központ csoportfelelőse.

 

 1. Az MLSZ-nél 2020 őszén elindult egy olyan akkreditációs folyamat, ami egy alapos átvilágítás után kijelölte, hogy hol vannak olyan működési feltételek (infrastruktúra, szabályozottság, szervezeti felépítés és feladatellátás minősége alapján), ahol ún. körzet központok alakulhatnak, melyeknek jelentős szerepet szánnak a jövőben. Ez egy négy szintű tagozódás második szintje (akadémia és tehetségközpont után), ahová Martonvásárt is besorolták. Ez az elismerés nem csak lehetőséget, hanem egyben jelentős többletvállalásokat is jelent (pl. további 3 csapat indítása).

 

 1. A kézilabda sportágban a gyerekversenyeknél minden alkalom máshol kerül megrendezésre, itt általában arra ügyeltünk, hogy minden korosztályunknak legyen legalább két hazai mérkőzésük (egy kupanap) megrendezve hazai környezetben. Sajnos a pandémia és az ennek következtében életbe lépő korlátozások miatt a 2020-as esztendőben erre nem volt alkalmunk.

 

 1. Leigazolt sportolóinknak a korlátozások alatt részben személyesen, részben pedig online és távedzés formájában biztosítottuk a sportolás lehetőségét. Bízunk benne, hogy sikerült megtartani valamennyi gyermek lelkesedését és érdeklődését mind labdarúgás, mind pedig kézilabda szakosztályunk keretein belül és a veszélyhelyzet elmúltát követően ismét a megszokott módon folytatódhat a sportközösségünk építése.

 

 

 1. Létesítmény üzemeltetés

 

A kormány intézkedéseivel összhangban, Martonvásár Város polgármesteri utasításában foglaltak szerint 2020. március 16-án a Tóth Iván Sportcsarnok és a Horváth Ottó Sportközpont a veszélyhelyzet feloldásáig bezárta kapuit. Ezen időszak alatt egyik létesítmény sem volt látogatható.

 

A korlátozások feloldásával részben folytatódott a sportélet mindkét létesítményünkben. Hobbi csapataink és versenysportot űző csapatok is szívesen béreltek nálunk pályát vagy termet.

 

Az újabb szigorítások következtében novembertől ismét korlátozottan voltak látogathatóak a sportlétesítményeink. 2020 utolsó 2 hónapjában szerencsére nem állt le teljesen a létesítmények kihasználtsága, hiszen versenyengedéllyel rendelkező sportolók és csapatoknak tudtunk helyszínt biztosítani a mozgásra, valamint a mi csapatainknak is igénybe vették a helyszíneket.

 

A 2020-as évben megkötött szerződések számáról a lent található ábra ad információt:

 

 

Jelen beszámolóban foglaltak alapján kijelenthető, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a MartonSport ellátta a részére delegált feladatokat.

                                                                                                                           

KULTURÁLIS IRODA

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2021. (III.30.) határozatában elfogadott 2020. évi kulturális, közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységről szóló beszámolóját az üzleti tervben megfogalmazott célkitűzések rövid értékelésével egészítem ki:

„ 2020 II. FÉLÉVRE MEGFOGALMAZOTT CÉLKITŰZÉSEK:

 

 1. A pénzügyi rendszer és folyamatok kialakítása,
 2. A működés átállítása céges keretek közötti feladatellátásra,
 3. Rendezvény tervezés folyamatok megalkotása a jóváhagyástól a megvalósításon át az utóellenőrzésig,
 4. Létesítmény gazdálkodási folyamatok felülvizsgálata és fejlesztése
 5. Létesítmény hasznosítási terv kidolgozása”

 

 1. A pénzügyi rendszer és folyamatok kialakítása

TELJESÜLT.

Pénzügyi folyamatunk kialakult, a tervezett pénzforgalmi alapú kimutatásaink elkészültek, és naprakészek.

 

 1. A működés átállítása céges keretek közötti feladatellátásra

TELJESÜLT.

A MartonKult iroda 2020 év végére céges keretek között működött, a munkavállalók munkaszerződés alapján látják el feladataikat és hatékonyan együttműködnek a cég más területein dolgozó munkavállalókkal.

 1. Rendezvény tervezés folyamatok megalkotása a jóváhagyástól a megvalósításon át az utóellenőrzésig

TELJESÜLT.

A rendezvénysablon bevezetésre került.  Ez tartalmazza az eseményekhez köthető folyamatokat, és a rendezvények költségvetési tervét és tényadatait is.  Ezen felül kialakítottunk egy kimutatást, amelyben látható az Önkormányzat egyes eseményekre átadott pénzeszköz és a ténykiadások összege is.  (2020-as év II. félévére elkészült, és véglegesített)

 

 

 1. Létesítmény gazdálkodási folyamatok felülvizsgálata és fejlesztése

         RÉSZBEN TELJESÜLT.

A pandémia miatti bezártság a létesítménygazdálkodási feladatok terén megnehezítette a feladatunkat, mert a normál ügymenetben megvalósítható helyiségbérletben nem gondolkodhattunk.

 

 

 1. Létesítmény hasznosítási terv kidolgozása

RÉSZBEN TELJESÜLT.

A pandémia miatti bezártság és bizonytalanság a létesítményhasznosítási tervezés terén megnehezítette a feladatunkat, mert a normál ügymenetben megvalósítható helyiségbérletben nem gondolkodhattunk, de abban a részidőben, amíg volt erre lehetőség a tervezett bérleti díj bevételeinket túlteljesítettük.

 

 

2020. II. félévében a Martonsport Nonprofit Kft. a Martonvásár Város Önkormányzata és a Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján látta a települési közművelődési, könyvtári és múzeumi közfeladatokat, azaz működtette a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtárat (Kulturális Iroda), mint szervezeti egységet, így az annak irányítása alatt álló Brunszvik-Beethoven Közösségi Házat, Martonvásári Városi Könyvtárat és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjteményt. A Martonsport Nkft. adott időszakra szóló üzleti tervének alapját a 2020. június 30-án megszűntetett Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési intézmény 2020 márciusában, az önkormányzati veszélyhelyzeti tartalék létrehozása okán módosított költségvetésének a megszüntetés és a feladatátadás idején fennálló maradványa képezte.

A Kulturális Iroda a 2020. üzleti évet 22.630.096 bevétellel, 18.724.668 Ft kiadással, 3.905.428 Ft pénzeszköz maradvánnyal zárta.

 

 


PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette az éves eredmény kimutatását és mérlegét, mely jelen dokumentum 1. számú mellékletében található. A hozzá tartozó kiegészítő melléklet jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Az ezekben a dokumentumokban részletezett adatokból kiderül, hogy társaságunk - ugyan a féléves beszámolónál – 10, 876 milliós negatív eredménnyel rendelkezett, a teljes évet tekintve -5,03 millió Ft negatív eredménnyel zárta a 2020-as pénzügyi évet.

 

SPORT IRODA

Bevételek alakulása:

A Sport Iroda pénzáram szemléletű táblázatának (3. sz. melléklet) alapján elmondható, hogy a tervezett bevételeink 77,97%-a érkezett meg  a tavalyi évben.

 • Önkormányzati támogatásban nem részesültünk.
 • Lekötött ingatlanalapunk 312 851 Ft-os éves kamatot eredményezett

Fontos megemlíteni, hogy a korábban lekötött 15 millió Ft-ból 5 millió Ft a MartonKult Irodával történő összeolvadás során feloldásra került, ami a táblázatban nem szerepel, tekintettel arra, hogy az átvezetések soron tartjuk nyilván az ilyen jellegű pénzmozgásokat.

 

 • „Reklámszerződés bevétel” soron az éves terv mindössze 6,53%-át sikerült teljesítenünk – a sportlétesítményeink bezárásának köszönhetően – amely közel 1,2 millió Ft-os mínuszt eredményezett.
 • TAO céltámogatásaink és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő támogatások együttesen 21 620 820 forinttal lettek kevesebbek a vártnál. Abban az esetben, ha a fent részletezett támogatások megérkeztek volna összesen több mint 4,5 millió forinttal haladtuk volna meg a tervünket ezeken a sorokon.

 

 •  Versenyeztetési bevételek soron több mint 800 000 Ft-al haladtuk meg a tervezett összeget, melynek fő oka, hogy 2020 szeptemberéből a kézilabda nevelési hozzájárulások mellett a labdarúgás nevelési hozzájárulások összege is hozzánk érkezik.

 

 • „Bérleti díj (Pályák, helyiségek)” soron – 2 610 000 Ft-os veszteséggel zártuk az évet, amely összességében 91,59%-os teljesítést foglalt magában.

Kiadások alakulása:

 

Tervezett kiadásaink összesen 90,12%-a valósult meg a 2020-as esztendőben.

 

Irodai költségeink alakulása:

 • Áfakiadás soron 632 000 Ft maradványunk keletkezett.
 • A könyvelési díj soron szintén 947 000 Ft-al költöttünk kevesebbet, tekintettel arra, hogy a Kulturális Iroda a saját könyvelési díját a Sport Irodától függetlenül rendezte.
 • Támogatások, szponzoráció soron 2 717 000 Ft maradt a tervezettekhez képest, amely magában foglalja az Martonvásári Kézilabda Egyesületnek szánt támogatást (3 millió Ft), ami átcsúszott a 2021. évre, valamint a Martonvásári Sport Klubnak a tervezetteken felül fizetett összeget (283 000 Ft)

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása tekintetében több soron keletkezett maradvány a veszélyhelyzet miatt, valamint annak köszönhetően, hogy sok máshoz hasonlóan a kézilabda és labdarúgás versenyeztetését is befolyásoló döntések születtek pl.: meccsek elhalasztása, online vagy távedzés bevezetése.

 

Létesítmény működtetés sorainkon a tervezés során az előző év tényadataiból dolgoztunk. A becsléseink összességében helytállóak voltak, 101,65%-os teljesítés kapcsolódik ehhez a részterülethez.

A grafikonon szépen látszik, hogy a számításaink az első félévben hozzávetőlegesen beigazolódtak. A -13 380 079 Ft-os év végi különbözet a nyári hónapok tény adataival magyarázható: a júniusra remélt 78 millió Ft-os pénzállomány helyett 48 millió Ft-os pénzállományt sikerült realizálni júliusra.

 

KULTURÁLIS IRODA

2020. II. félévében a Martonsport Nonprofit Kft. a Martonvásár Város Önkormányzata és a Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján látta a települési közművelődési, könyvtári és múzeumi közfeladatokat, azaz működtette a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtárat (Kulturális Iroda), mint szervezeti egységet, így az annak irányítása alatt álló Brunszvik-Beethoven Közösségi Házat, Martonvásári Városi Könyvtárat és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjteményt. A Martonsport Nkft. adott időszakra szóló üzleti tervének alapját a 2020. június 30-án megszűntetett Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési intézmény 2020 márciusában, az önkormányzati veszélyhelyzeti tartalék létrehozása okán módosított költségvetésének a megszüntetés és a feladatátadás idején fennálló maradványa képezte.

 

Bevételek alakulása:

A fenti kulturális feladatellátás céljából működési célra Martonvásár Város Önkormányzata a 2020. július 1. és december 31. közötti időszakban 21 273 252 Ft pénzeszközt adott át a MartonSport Nonprofit Kft. részére. Emellett a rendezvények finanszírozására a rendezvényenként benyújtott költségterveket figyelembe véve további 1 500 438 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat, melyből 1 356 844 Ft került felhasználásra. (A kulturális feladatellátás likviditását az időszak kezdetén a Sport Iroda részéről történt 3 millió forint átvezetés biztosította, mely az időszak során visszafizetésre került.) 

Jelentős, eredetileg nem tervezett bevételt jelentett az, hogy a Kulturális Iroda sikerrel nyerte el a Déryné Művészeti Nonprofit Kft. által kezelt Déryné Program támogatását 4 635 500 forint értékben „A falu rossza” című színházi produkció megvalósítására. A pályázati összeg jelentősebb része 2020-ban került felhasználásra.

A Kulturális Iroda saját működési célú bevételei helyiség- és eszközbérleti díjból, múzeumi belépődíjból és könyvtári szolgáltatási díjakból tevődnek össze. A kulturális ágazatot tárgyidőszakban érintő járványügyi korlátozások miatt a bevételi terv a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény esetében 97%-ban (900 ezer Ft terv mellett 869 ezer Ft), a Martonvásári Városi Könyvtár vonatkozásában 84%-ban (134 ezer Ft terv mellett 113 ezer Ft) teljesült. A közművelődési feladatokat ellátó Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház viszont 120%-ban teljesítette a bevételi tervét (440 ezer Ft terv mellett 579 ezer Ft). Így a Kulturális Iroda működési bevétele 2020.év II. félévében mindösszesen 1 655 704 Ft volt, mely csaknem 10%-kal meghaladta a tervezettet.

Kiadások alakulása:

A Kulturális Iroda bérjellegű kiadások terén 1.845 ezer Ft maradványösszeggel zárta az időszakot. Ez egyrészt egy az év közben betöltetlenné vált művelődésszervező álláshely 4 havi bérmaradványából, másrészt a Százszorszép Táncegyüttes valamint a Martonvásári Városi Könyvtár esetében tervezett, de nem realizálódott megbízási szerződések kiadásba nem került díjából tevődik össze.

A munkatársak közül a cég által pénzügyileg finanszírozott szakmai képzésben közösség szervező munkatárs vesz részt, közösségfejlesztő felnőttképzéssel összefüggő tanulmányait 2020-ban kezdte meg és folyamatosan végzi.

A dologi kiadások teljesülésének a tervezettől történő eltérését elsősorban a kulturális ágazatot érintő járványügyi korlátozások okozták. Az ágazati tevékenységet indokoltan korlátozó kormányzati és helyi döntéseket figyelembe véve, elsősorban a szinten tartásra való törekvés jellemezte a szakmai munkát. A korlátozott szolgáltatási szint miatt természetesen a dologi kiadások teljesülése is a tervezett alatt maradt. Beruházási területen a szakmai szempontból legszükségesebb beszerzések megvalósultak. A közművelődési munkatársak tevékenységének segítése céljából plakát és meghívótervezéshez a CANVA grafikai tervező platform került előfizetésre, a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény részére az alagsori raktárak páratartalmának műtárgyvédelmi előírásoknak való megfeleltetés céljából történő csökkentése érdekében páramentesítő készülék, a Martonvásári Városi Könyvtár részére pedig könyvtári könyvszállító kocsi került beszerzésre. A dologi kiadások esetében a terv és a teljesülés közötti különbség egyik oka, hogy a létesítményüzemeltetés egyes költségei (pl. a takarítás és a rendezvényekkel összefüggő anyagmozgatás, technika működtetésének munkadíja) költségek az azt végző MartonGazda NKft-nek az időszakra vonatkozóan (szerződéses háttér hiányában) nem kerültek teljes egészében átadásra.


/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210525_MartonSport%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2020_1_1.%20sz.%20mell%C3%A9klet_m%C3%A9rleg_al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1s%20n%C3%A9lk%C3%BCl.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210525_MartonSport%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2020_1_2.%20sz.%20eredm%C3%A9nykimutat%C3%A1s_al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1s%20n%C3%A9lk%C3%BCl.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210525_MartonSport%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2020_2.%20sz.%20kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91%20mell%C3%A9klet_al%C3%A1%C3%ADr%C3%A1s%20n%C3%A9lk%C3%BCl.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210525_MartonSport%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2020_3.%20sz.%20mell%C3%A9klet_MartonSport%202020%20Besz%C3%A1mol%C3%B3_P%C3%A9nz%C3%A1ram%20t%C3%A1bla.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210525_MartonSport%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2020_4.%20sz.%20mell%C3%A9klet_MartonKult%202020%20Besz%C3%A1mol%C3%B3_P%C3%A9nz%C3%A1ram%20t%C3%A1bla.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210525_MartonSport%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2020_5.%20sz.%20mell%C3%A9klet_MartonKult%202020%20Besz%C3%A1mol%C3%B3_Esem%C3%A9nyenk%C3%A9nti%20kimutat%C3%A1s.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/09_ET_20210525_MartonSport%20BESZ%C3%81MOL%C3%93_2020_6.%20sz.%20mell%C3%A9klet_K%C3%B6nyvvizsg%C3%A1l%C3%B3i%20jelent%C3%A9s_teljess%C3%A9gi%20nyilatkozat.pdf