Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

120/2021. (5. 25.) a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagainak elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

120/2021. (V. 25.) határozata

a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagainak elfogadásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata Képviseletében a FEJÉRVÍZ Zrt. közgyűlése keretében

  1. a FEJÉRVÍZ Zrt. 2020. évi beszámolójának és üzleti jelentésének az elfogadásáról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozattervezeteket a határozat melléklete szerint elfogadom;
  2. a FEJÉRVÍZ Zrt. igazgatósági tagjainak megválasztásáról és díjazásának megállapításáról szóló határozattervezeteket a határozat melléklete szerint elfogadom;
  3. a FEJÉRVÍZ Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról és díjazásának megállapításáról szóló határozattervezeteket a határozat melléklete szerint elfogadom;
  4. a FEJÉRVÍZ Zrt. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és díjazsának megállapításáról szóló határozattervezeteket a határozat melléklete szerint elfogadom;
  5. a FEJÉRVÍZ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról, valamint díjazása és megbízási szerződése tartalmának megállapításáról szóló határozattervezeteket a határozat melléklete szerint elfogadom

és az írásbeli szavazás során a FEJÉRVÍZ Zrt. részére az 1-5. pontban foglalt döntéseket megküldöm.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. május 31.

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/07_ET_20210525_Fej%C3%A9rv%C3%ADz_k%C3%B6zgy%C5%B1l%C3%A9sianyagok_mell%C3%A9klet.pdf