Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

117/2021. (5. 25.) kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

117/2021. (V.25.) határozata

kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok

kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy döntök, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom az alábbi területeket:

 

  1. Martonvásár 0243/7, 0243/8, 0243/9, 0243/17, 0243/18, 455, 456, 457, 458, 0243/22, 0243/16, 0243/23, 0243/24, 0245, 459, 460, 461, 462, 463, 0243/3, 449 helyrajzi szám alatti ingatlanok,
  2. Martonvásár 1238 helyrajzi szám alatti ingatlan,
  3. Martonvásár 056/4 helyrajzi szám alatti ingatlan,
  4. Martonvásár 049/18 és 049/30 helyrajzi szám alatti ingatlanok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester