Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

115/2021. (5. 25.) a kialakuló Martonvásár, 1715/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

115/2021. (V.25.) határozata

a kialakuló Martonvásár, 1715/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

1./        Martonvásár Város Önkormányzata, a kizárólagos tulajdonában álló Martonvásár, 1715/15 hrsz-ú és a 1715/16 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, a folyamatban lévő változási vázrajz alapján összevont ingatlanokból, várhatóan 1715/15 helyrajzi számú, 9734 négyzetméter alapterületű ingatlant nyilvános pályázaton, a pályázati kiírásig elkészülő értékbecslésben szereplő érték figyelembe vételével értékesíteni kívánja.

2./        felhatalmazom Horváth Bálint alpolgármestert, hogy az értékesítésről szóló, a jelen határozatban és az előterjesztésben foglaltak szerinti tartalmú pályázati felhívást írja ki és a helyben szokásos módon jelentesse meg.

3./        pályázati bíráló bizottságot hozok létre, mely bizottságba Gucsek István, Horváth Bálint és Varga Ferenc önkormányzati képviselőket delegálom, és felkérem a tagokat, hogy a pályázat lebonyolításában és bírálatában működjenek közre.

4./        felkérem a bíráló bizottságot, hogy a pályázat eredményes lezárultát követő képviselő-testületi soron következő ülésre javaslatukat döntéshozatalra terjesszék elő.

5./        felhatalmazom Horváth Bálint alpolgármestert, hogy eredménytelen pályázati eljárás esetén az értékesítésről szóló pályázati felhívást – változatlan tartalommal és új időpontok meghatározásával - a helyben szokásos módon újból jelentesse meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-3. pont – Horváth Bálint alpolgármester,

4. pont – Bíráló Bizottság,

5. pont – Horváth Bálint alpolgármester

 

A határozat végrehajtásának határideje:    1.- azonnal

2. pont – 2021.06.30.

3. pont – azonnal

4. pont – sikeres pályázat utáni soron következő ülés

5. pont- eredménytelen pályázatot követő 30 nap

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester