Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

113/2021. (5. 25.) a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

113/2021. (V.25.) határozata

a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

1. a határozat melléklete szerint a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepciót elfogadom,

2. felkérem a jegyzőt, hogy az 1. pont szerint elfogadott koncepció becsült költségeinek fedezetét, a műszaki tartalom elfogadását követően az önkormányzat költségvetésének módosításába tervezze be.

3. felkérem az ingatlanokat használó költségvetési szervek, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetőjét, hogy a határozat melléklete szerinti feladatok végrehajtása iránt 2021. év során intézkedjenek.

4. elfogadom jelen határozat 2. melléklete szerinti eseti finanszírozási szerződést, melynek aláírására felhatalmazással rendelkezem, és egyben felhatalmazom a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében eljárva az ügyvezetőt a 2. melléklet szerinti szerződés aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont: polgármester,

2. pont: jegyző,

3. pont: intézményvezetők, ügyvezetők,

4. pont: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal,

2. pont: 2022. április 30.

3. pont: 2021. december 31.,

4. pont: 2021. június 4.

 

 

Martonvásár, 2021. május 25.

 

           

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20210525_%C3%B6nkorm2021feladatok_1mell%C3%A9klet_v.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01_ET_20210525_%C3%B6nkorm2021feladatok_2mell%C3%A9klet.docx