Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

112/2021. (5. 11.) a Gördülő Fejlesztési terv módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

112/2021 (V. 11.) számú határozata

a Gördülő Fejlesztési terv módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2021-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról úgy határozok, hogy

  1. az 1. melléklet szerinti  X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2021-2036. évi GFT  beruházási tervének módosítását elfogadom;
  2. az 1. melléklet szerinti X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2021-2036. évi GFT  módosítása a területrendezési tervvel, és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van;
  3. az 1. melléklet szerinti  X /l.,  X/2.,  X/3., X/4.,  X/5. jelű,  Martonvásár  és  agglomerációja  szennyvízelvezető  és  tisztító  rendszer  (23-04659-1-004-00­05,  22-02015-1-001-00-12,  22-04659-1-001-00-02,  22-21005-1-001-00-00,  22-15198-1-001-00-13) víziközmű  rendszer 2021-2036. évi módosított  GFT-vel kapcsolatban nyilatkozom, hogy az alábbi felsorolt résztulajdonos önkormányzatok a 2021. évi viziközmű  beruházási munkáira a 2021 évi vállalásokon felül a korábbi évek során felhalmozott viziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán  kezelnek a következők szerint
  1. Ráckeresztúr Önkormányzat: 12.920.999.-Ft,
  2. Martonvásár Önkormányzat: 30.300.292.-Ft,
  3. Tordas Önkormányzat: 9.497.092.-Ft,
  4. Gyúró Önkormányzat: 995.860.-Ft. + vállalás szükség esetén a kiegészítésre.

 

 

Felelős: Dr. Szabó Tibor polgármester

Határidő: 2021.06.15.

 

 

Dr. Szabó Tibor

  polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/04_ET_20210511_GFT%20m%C3%B3d_szennyv%C3%ADz_mell%C3%A9klet.xlsx