Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

109/2021. (4. 27.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

109/2021. (IV.27.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

109/2021. (IV.27.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

 

13/2021. (II.9.) határozat b) pontja – az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról – a dokumentáció feltöltésre került az EKR rendszerbe

14/2021. (II.9.) – a Martonvásár, 42 hrsz-ú ingatlan érintően a Viszló Trans Kft.-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról – a felek a szerződést aláírták

15/2021. (II.9.) – a Martonvásár, 885/6 hrsz-ú ingatlan érintően a NAGY-KÚT Bt.-vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatáról és módosításáról – a felek a szerződést aláírták

16/2021. (II.9.) – a Martonvásár, 1078 hrsz-ú ingatlan érintően Tóth Tiborral kötendő bérleti szerződésről – a felek a szerződést aláírták

17/2021. (II.9.) – a Martonvásár, 1062 hrsz-ú ingatlan érintően a Marton Fruit Kft.-vel kötendő bérleti szerződésről - a felek a szerződést aláírták

18/2021. (II.9.) – a Martonvásár, 1243/F hrsz-ú ingatlan érintően Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés módosításáról – a felek a szerződést aláírták

23/2021. (II.9.) – Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi rendezvénytervéről – a rendezvénytervben található programok a járványhelyzet aktuális előírásait figyelembe véve kerülnek megrendezésre

31/2021. (II.9.) – a Mezőkölpényi Református Egyházközségnek ingatlanok telekkönyvi rendezéséhez nyújtott támogatás végelszámolása – a Mezőkölpényi Református Egyházközség az elmúlt években fel nem használt támogatási összeget – 487.199 Ft – 2021. március 5. napján visszautalta

87/2021. (IV.8.) – a Martonvásár, belterület 1518 helyrajzi számú ingatlanon fennálló Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról – a hozzájárulást megküldtük a tulajdonos részére, aki a Földhivatalnál intézkedik az átvezetésről

88/2021. (IV.9.) – a MartonSport Nonprofit Kft. mint átvevő társaság, a Martongazda Nonprofit Kft. mint a beolvadó társaság és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint a beolvadás után változatlan formában tovább működő jogutód társaság 2020. XII. 31-i fordulónapra elkészített végleges vagyonmérlegei, vagyonleltárai elfogadásáról – a döntés elfogadásáról szóló határozatot megküldtük a jogutód társaságnak.