Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

107/2021. (4. 27.) a „Martonvásárért” Alapítvány 2020. évi működésérőlkészült beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

107/2021.(IV.27.) határozata

a „Martonvásárért” Alapítvány 2020. évi működéséről

készült beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a „Martonvásárért” Alapítvány a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal benyújtott, 2020. évi tevékenységéről készült beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. április 27.

                                                                                                       Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                     polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/19_ET_20210427_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati%20alap%C3%ADtv%C3%A1nyok_besz%C3%A1mol%C3%B3_Martonv%C3%A1s%C3%A1r%C3%A9rtA.pdf