Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

105/2021. (4. 27.) a Közép-Duna Vidéke HulladékgazdálkodásiÖnkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2021.(IV.27.) határozata

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jóváhagyom a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás jelen határozat melléklete szerinti 2020. évi tevékenységéről készült beszámolóját.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. április 27.

                                                                                                       Dr. Szabó Tibor

                                                                                                                     polgármester

 

105/2021.(IV.27.) határozat melléklete:

A KDV Projekt Irodavezető jelentése a Társulás 2020. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról.

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről:

I. A Társulási Tanács 2020. január 30-án megtartott ülésén elfogadta a 2019. évi belső ellenőrzésekről szóló tájékoztatót, megállapította a 2019. évi mértékkel megegyezően a tagi hozzájárulás 2020. évi összegét. Elfogadta a közszolgáltatás ellátásáról készült közszolgáltatói tájékoztatókat, a Társulás 2020. évi belső ellenőrzési tervét, valamint 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervet.

A Társulási Tanács megállapította a 2020. évi munkatervét, elfogadta a Társulási Tanács elnökének jelentését a Társulás 2019. évi működéséről, feladatainak ellátásáról és megvalósulásukról. Határozatot hozott a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények területigényének biztosítása érdekében földhasználati jog létesítéséről:

„7/2020. (I.30.) határozat

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények területigényével kapcsolatos földhasználati jog létesítéséről

1.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács elnöke által Budakeszi , Dunaújváros, Gárdony, Oroszlány és Adony, továbbá Mezőfalva, Perkáta, Daruszentmiklós, Előszállás, Hantos, Kulcs, Iváncsa, Szabadegyháza, Rácalmás, Baracs, Sárosd, Besnyő, Nagykarácsony és Nagylók települések Önkormányzatainak képviselőivel -a KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt keretében megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények területigényének biztosítása érdekében -megkötött földhasználati jog létesítéséről szóló megállapodásokat jóváhagyólag tudomásul veszi.

2.A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a határozat mellékletét képező, az adonyi 0195/2 hrsz alatti földterületre létesített földhasználati jog módosításáról szóló megállapodás tartalmát elfogadja.”

 

A Társulási Tanács ülésén elfogadta a Társulás 2020. évi költségvetését (10/2020. (I.30.) határozat) a következők szerint (kivonatolt formában):

        „A Társulás összesített 2020. évi költségvetése

1. A Társulási Tanács a Társulás társulási szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 6 932 407 380 Ft-ban, azaz hatmilliárd-kilenszázharminckettőmillió-négyszázhétezer-háromszáznyolvan forintban állapítja meg.

2.  A Társulás összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 

 1. Működési célú támogatások                                   55 005 000 Ft

a.a) egyéb működési célú áht. belülről                     55 005 000 Ft

 

 1. Működési bevételek                                               658.476.053 Ft

b.a) Tulajdonosi bevételek                                      306 443 750 Ft

b.b) Kiszámlázott áfa                                                 82 739 813 Ft

b.c) Áfa visszatérítés                                                269 192 490 Ft

b.d) Kamat bevétel                                                        100 000 Ft

 

 1. Felhalmozási célú támogatások                          4 147 403 875 Ft

c.a) Egyéb felhalmozási célú támogatás                4 147 403 875 Ft

 1. Finanszírozási bevétel                                        2 071 522 452 Ft

d.a) Maradvány igénybevétel                                2 071 522 452 Ft

4.

4.1.A Társulás összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások

 160 444 643 Ft

a.a) személyi jellegű kiadások:

     26 879 800 Ft

a.b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások:

      4 703 965 Ft

a.c) dologi jellegű kiadások:

    105 160 878 Ft

a.d) Egyéb működési célú támogatás áht. belül

        5 500 000 Ft

a.e) általános tartalék és működési céltartalék

 

 1. felhalmozási kiadások 

           18 200 000 Ft

 

1    6 771 962 737 Ft

b.a) Beruházásra

6 364 587 862 Ft

b.b) Egyéb felhalmozási célú kiadások, céltartalék

   407 374 875 Ft

4.2. A Társulás nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként:

 1. Intézményi beruházás

     6 159 500 Ft

 1. KEHOP 3.2.1-15-2016-00002

hulladékgazdálkodási rendszer:

 

 6 117 320 318 Ft

 

 

A Társulási Tanács döntést hozott a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgyai hasznosításából származó bevételei elkülönített kezeléséről a következők szerint:

„14/2020. (I.30.) határozata

Vagyonkezelési Pénzügyi Alap létrehozásáról

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a következő feladatokat határozza meg:

 1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgyai hasznosításából származó bevételei elkülönített kezelése érdekében Vagyonkezelési Pénzügyi Alapot kíván létrehozni.
 2. A Társulási Tanács felhívja a Projekt Iroda vezetőjét, hogy a Projekt Iroda készítse el a határozat 1. pontjában meghatározott pénzügyi alap szabályzatát. Az alap kezelését meghatározó szabályzat kidolgozása során kerüljön bevonásra a közszolgáltatók részéről 1-1 jogi, pénzügyi és műszaki végzettségű szakember. A szabályzat tervezetét a közszolgáltatók vezetőivel valamint a Társulás Felügyelő Bizottságával véleményeztetni kell. A véleményezést követően kerüljön beterjesztésre a Társulási Tanács ülésére.
 3. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozat 1. pontjában meghatározott bevételek elkülönített kezelése érdekében a Társulás költségvetési számláját vezető pénzintézetnél kerüljön egy költségvetési alszámla megnyitásra, majd azt követően a vagyonkezeléshez kapcsolódó pénzeszközök elhelyezése és forgalma az alszámlán történjen.”

 

A Társulási Tanács felülvizsgálta szervezeti és működési szabályzatát, annak módosításáról a 15/2020.(I.30.) határozattal döntött.

Határozatot fogadott el a Társulási Tanács a Duna-Tisza közén elhelyezkedő, társulási tagságukat megszüntető önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának folyamatos és biztonságos ellátása érdekében végrehajtandó intézkedésekről a következők szerint:

„16/2020. (I.30.) határozata

a Duna-Tisza közén elhelyezkedő, társulási tagságukat megszüntető önkormányzatok közszolgáltatásának további ellátásáról

 

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Duna-Tisza közén elhelyezkedő, társulási tagságukat megszüntető önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a következőket határozza meg:

1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) rögzíti, miszerint a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. szeptember 29-én hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátására szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) kötött a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 7 év időtartamra, az alábbi tagi önkormányzatok területére vonatkozóan:

Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata, Lórév Község Önkormányzata, Makád Község Önkormányzata, Szigetbecse Község Önkormányzata, Ócsa Város Önkormányzata.

2. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  – figyelemmel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. területi optimalizáció érdekében tett szakmai intézkedéseire, döntéseire, továbbá az 1. pontban felsorolt tagi önkormányzatok társulási tagsága megszűnésére – a jelen határozatban leírt feltételek mellett a Közszolgáltatási szerződésből eredő valamennyi jogait és kötelezettségeit a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra ruházza át

-        oly módon, hogy a Közszolgáltatási szerződésbe a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás helyébe a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás lép be, és azzal a feltétellel, miszerint-      a Közszolgáltatási szerződésből eredően, a szerződésátruházás kapcsán a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással szemben sem az 1. pontban felsorolt tagi önkormányzatok, sem a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, sem a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás sem most sem a jövőben nem jogosult követelést támasztani, érvényesíteni.

3. A Társulási Tanács felkéri a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irodájának vezetőjét a 2. pont szerinti szerződésátruházáshoz szükséges megállapodás, további szükséges dokumentumok előkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére

4. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a 2. pont szerinti szerződésátruházáshoz szükséges megállapodás, és a további szükséges dokumentumok aláírására.”

 

II.A Társulási Tanács 2020. július 13-án tartotta következő ülését, amelyen elfogadta a Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót (19/2020. (VII.13.) határozat) a következők szerint:

 1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatásáról, értékeléséről szóló beszámolót.
 2. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási szinten összevont 2019. évi költségvetésének teljesítését az alábbi részletezettség szerint hagyja jóvá:
 1. költségvetési bevétele                  1 932 013 689 Ft
 2. finanszírozási bevétele               14 005 381 118Ft
 3. költségvetési kiadása                   9 341 238 872 Ft
 4. költségvetési egyenlege               6 596 155 935 Ft
 5. irányítószervi támogatása                  30 687 923 Ft
 1. A Társulási Tanács a Társulás 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 6 423 902 963 Ft-ban, a Projekt Iroda 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1 990 766 Ft-ban hagyja jóvá……….”

 

A Társulási Tanács a 20/2020.(VII.13.) határozatával módosította a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló határozatát a következők szerint (kivonatolt formában):

„A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020. (I.30.) határozatában foglaltakat a következők szerint módosítja:

1/A  határozat II. pontja- A Társulás összesített 2020. évi költségvetése- helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A költségvetés főbb kiadásai, bevételei

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2020. évi költségvetési bevételét 4 860 884 928 Ft-ban, azaz négymilliárd-nyolcszázhatvanmillió nyolcszáznyolcvannégyezer- kilencszázhuszonnyolc forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

  a) A működési költségvetési bevételek                          713 481 053 Ft

  Ebből:

           aa) működési célú támogatások

                 államháztartáson belülről              55 005 000 Ft

           ab) működési bevételek                    658 476 053 Ft

 

  b) Felhalmozási költségvetési bevételek                        4 147 403 875 Ft

  Ebből:

           ba) felhalmozási célú támogatások

                 államháztartáson belülről            4 147 403 875 Ft

(2) A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetési kiadását 11 457 040 863 Ft-ban, azaz tizenegymilliárd- négyszázötvenhétmillió- negyvenezer-nyolcszázhatvanhárom forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

  a) A működési költségvetési kiadások                                     160 606 241 Ft

  Ebből:

           aa) személyi juttatások                        26 879 800 Ft

           ab) munkaadókat terhelő járulékok

                 és szoc.hozzj. adó                             4 703 965 Ft

           ac) dologi kiadások                              105 160 878 Ft

           ad) egyéb működési célú kiadások        23 861 598 Ft   

 

  b) A felhalmozási költségvetési kiadások                        11 296 434 622 Ft

  Ebből:

           ba) Beruházások                                  10 889 059 747 Ft     

           bb) Egyéb felhalmozási célú kiadások                 407 374 875 Ft

 

  c) A Tartalékok                                                     18 361 598 Ft

           ca) Általános tartalék                        2 161 598 Ft

           cb) Működési célú céltartalék           16 200 000 Ft

(3) A Társulási Tanács a 2020. évi költségvetési egyenlegét:

           a) működési cél szerint: 552 874 812 Ft-ban

           b) felhalmozási cél szerint hiányát: - 7 149 030 747 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Társulási Tanács a felhalmozási célú hiányt belső finanszírozással a következők szerint állapítja meg: 

 1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      6 596 155 935 Ft-ban, azaz hatmilliárd-ötszázkilencvenhatmillió-egyszázötvenötezer- kilencszázharmincöt forintban,
 2. tárgyévi működési bevétel igénybevétele                             552 874 812 Ft-ban, azaz ötszázötvenkettőmillió-nyolcszázhetvennégyezer-nyolcszáztizenkettő forintban.

(5) A Társulási Tanács az irányító szervi támogatást 44 948 586 Ft-ban, azaz negyvennégymillió-kilencszáznegyvennyolcezer-ötszáznyolcvanhat forintban állapítja meg…………………………...”

 

Döntött a Társulási Tanács 2 önkormányzat társuláshoz történő csatlakozási szándékának támogatásáról a következő határozattal:

„22/2020. (VII. 13.) határozat

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékok támogatásáról

 1. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért Esztergom Város Önkormányzata, 2021. január 1-vel a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékával.
 2. Javasolja a tagi önkormányzatok Képviselő-testületeinek, hogy a csatlakozási szándékhoz hozzájárulásukat adják meg. Tekintettel arra, hogy Esztergom Városa a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kimarad - utólagos csatlakozására lehetőség nincs, a szükséges fejlesztések forrását a KDV Társulás csak egy új pályázati forrásból tudja megvalósítani, amennyiben erre a pályázati rendszer lehetőséget biztosít- a Társulási Tanács nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatra a működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását.
 3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért Pusztavám Község Önkormányzata, 2021. január 1-vel a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékával.
 4. Javasolja a tagi önkormányzatok Képviselő-testületeinek, hogy a csatlakozási szándékhoz hozzájárulásukat adják meg.
 5. A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatban szereplő csatlakozási szándékokról és a határozatról értesítse a Társulás tagönkormányzatait.

 

A Társulási Tanács elnöke ismertette a tagokkal, hogy a Társulási Megállapodásának XI/3. pontja szerint „Azon csatlakozni szándékozó új tag esetén, aki azt megelőzően egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás Tanácsa- figyelemmel a csatlakozás körülményeire- egyedileg állapítja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét.”

Tekintettel arra, hogy Pusztavám község a csatlakozási kérelem időpontjában is egy hulladékgazdálkodási társulás tagja, a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján a Társulási Tanácsnak szükséges döntést hozni a működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségről.

A Társulási Tanács a következő határozatot hozta:

„23./2020. (VII. 13.) határozat

Pusztavám Község visszamenőleges társulási tagságot érintő fizetési kötelezettségéről

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Pusztavám Község Önkormányzatának - a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján- társulási taggá válása esetére a Társulási Megállapodás XI/3. pontjában foglaltak alapján a következő döntést hozza:

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa figyelemmel arra, hogy Pusztavám község Önkormányzata a Társuláshoz történő csatlakozását megelőző nappal bezárólag egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, továbbá tekintettel arra a tényre, hogy a csatlakozó Önkormányzat a Társulás folyamatban lévő hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést érintő pályázatában kedvezményezett tagként nem szerepel, a működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírásával nem él.

A Társulási Tanács jóváhagyta a 25/2020.(VII.13.) határozatával a Projekt Iroda szervezeti és működési szabályzatát, egyidejűleg a Projekt Iroda szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2010. (VI.22.) határozatát hatályon kívül helyezte.

 

A Társulási Tanács felülvizsgálta és módosította Közbeszerzési Szabályzatát (26/2020.(VII.13.) határozattal), és Beszerzési Szabályzatát (27/2020.(VII.13.) határozattal).

 

A Társulási Tanács a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében a hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgyai hasznosításából származó bevételei elkülönített kezelésére a 14/2020. (I.30.) határozatával létrehozott Vagyonkezelési Pénzügyi Alap Szabályzatát megalkotta és elfogadta a 28/2020.(VII.13.) határozattal.

 

 

III. a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő projekt                 megvalósítása

 

1., A KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes egészében megtörtént a következők szerint:

 Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6x2 gyűjtőjármű                 43 db

Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2 gyűjtőjármű         18 db 

Görgős (egykaros) konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (6x2)       6 db

Kétkaros konténeremelő felépítményes tehergépkocsi (4x2)                      7 db

Nyerges vontató (4x2)                                                                              2 db

Billenőplatós, 3 tengelyes tehergépkocsi (6x6 szállító jármű)                     1 db

Tömörítő lapos felépítményes hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes 4x4                  1 db

Emelőhátfalas, platós 2 tengelyes 4x2 szállító jármű                                  1 db

Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz                                                          6 db

Mozgópadlós félpótkocsi                                                                             4 db 

Összesen:                                                                                              89 db

Leszállított járművek bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 5 286 603 600 Ft

 

2., A KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes egészében megtörtént a következők szerint:

                                                                  Leszállított:                   

-5 m3-es szimmetrikus nyitott konténer ponyvával                24              

-7 m3-es nyitott konténer                                             10              

-7 m3-es nyitott szimmetrikus konténer ponyvával                24              

-10 m3-es nyitott, görgős konténer raschel hálóval                 23              

-20 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer                10              

-30 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer                10              

-32 m3-es görgős nyitott multiliftes konténer                24              

-120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény                       231000          

-240 literes műanyag hulladékgyűjtő edény                            2000          

-1100 literes lapos fedelű műanyag hulladékgyűjtő                 1000          

         konténer (sárga)

-1100 literes lapos fedelű műanyag hulladékgyűjtő                 1000          

konténer (kék)

-1100 literes, kerekes, műanyag, lapos fedelű               56              

szelektív hulladékgyűjtő konténer

-1500 literes daruzható alsóürítésű műanyag                150            

szelektív hulladékgyűjtő konténer

-20 lábas veszélyes hulladéktároló kármentővel            8                

Leszállított eszközök bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 3 155 238 732 Ft

 

A 120 literes szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetek kiosztása ingyenesen, a lakosság részére 2020. október hónapban megkezdődött azon településeken, ahol az önkormányzatok – összesen 88 településen - a kiosztás végrehajtását és lebonyolítását önállóan vállalni tudták.

 

3., KEHOP 3.2.1-15-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges egyéb gépek (munkagépek) beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes egészében megtörtént a következők szerint:

 

tétel (típus) sorszáma

tétel (típus) megnevezése

mennyiség (db)

1.

Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó, min. 4 m3-es kanállal

5

2.

Teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó

3

3.

Dízel targonca bálafogóval

3

4.

Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép

1

5.

Tolólapos kompaktor

1

6.

Rakodókanalas dózer

1

7.

Közúton vontatható kalapácsos aprító berendezés

2

8.

Mobil dobrosta

2

9.

Önjáró komposztforgató

1

 

Leszállított eszközök bruttó értéke (pénzügyileg teljesített): 1 266 190 000 Ft

 

4., A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2019. augusztus 2-án hatályba lépett. A tervezési, engedélyeztetési eljárások bonyolítása mellett a kivitelező megkezdte a konkrét kivitelezési-építési tevékenységet is az alábbiak szerint.

 

Székesfehérvári Hulladékkezelő Központ

A kivitelező az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelésére szolgáló előkezelő- és válogatómű kivitelezési munkálatait 2019. októberében kezdte meg, a lágyszárú növényzet irtásával. Ezt követően következett a lőszermentesítés, majd novembertől az organizációs út építése, valamint megindult a régészeti feltárás is. Miután a régészek decemberben levonultak a területről, elkezdődhetett a humusz letermelése és depózása is. Két hetes különbséggel a nagy tömegű földmunkák is megindultak. A 2020. év az ideiglenes elektromos energia ellátó vezeték kiépítésével és a felvonulási konténerek telepítésével indult. Folytatódott a humuszletermelés és a nagy tömegű földmunkák. Februárban aztán az alapozási munkálatokkal megkezdődhetett az acélszerkezetű csarnokok építése. A munkálatok a veszélyhelyzeti rendelkezések alatt is folytak, a munka terjedelmét mutatja, hogy a nagy tömegű földmunkák ennek ellenére is áprilisban értek véget, utolsó munkafázisként a csurgalékvíz tározó medencék kialakításával. Elkészültek és a MESZ által jóváhagyásra kerültek a csapadékvíz elvezetés, a telken belüli, épületen kívüli erősáramú és térvilágítási hálózat, a kisműtárgyak és a szociális épület tervei.

MESZ jóváhagyásra várnak a technológia kiviteli tervek, és a gyengeáramú- ill. a tűzjelző rendszer kiviteli tervei.

Még áprilisban megkezdődött és május közepére fejeződött be a csarnokok vázszerkezetének felállítása. Ezt követően befejeződött a térdfalak és a technológiai aknák betonozása. Elkészült mindkét csarnok trapézlemezes burkolata, beépítésre kerültek a hő és füstelvezető kupolák. Elkészült a tetővizek levezető rendszere, a belső terek ágyazata, majd az ipari padló is. A Válogató csarnok belső kis helyiségeinek és vázszerkezeteinek építése is befejeződött, ezt követően pedig az ipari kapuk beépítésre kerültek. Halad a belső villamos hálózatok kiépítése, folyamatosan érkeznek és kerülnek végleges telepítési helyükre a technológiai berendezések.

Folyamatban van a szociális és irodahelyiségeket is magában foglaló épület építése. Elkészültek a sávalapok, a lemezalap, a gépészeti alapszerelés, állnak a pillérek, tartó- és belső elválasztó falak, hamarosan elkészül a födém, és beépítésre kerülnek a nyílászárók, amelyet követően még idén elkezdődnek a belső munkálatok is.

Az elektromos betápláló vezeték kivitelezése is elkészült, a transzformátor a helyszínen van, az oszlopkapcsoló és a trafó közötti vezetékszakasz kész, folyik az épületeken kívüli erősáramú vezetékhálózat kiépítése

Megkezdődött a burkolt külső területek - többek között a parkoló és a manipulációs tér - kivitelezése, a komposztáló téren pedig már épülnek a vasbeton támfalak.

A vízi közművek kivitelezése a Társulás tulajdonát képező területen megtörtént (csapadék, csurgalékvíz, tüzivíz, szennyvíz), elkészült a párologtató mező, a záporfogó- és a csurgalékvízgyűjtő medence földmunkája. Jelenleg a területén kívüli víz- és szennyvíz bekötővezetékek építése zajlik, a Depónia Kft által üzemeltetett, nagy forgalmú területeken, amely különös körültekintést igénylő feladat. Ezek várhatóan még az idei évben elkészülnek, és utána megtörténhet az érintett út félpályás helyreállítása is.

 

Adonyi Hulladékkezelő Központ

Az adonyi létesítmény feladata a vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai-biológiai kezelése, és ebből ún. RDF végtermék előállítása. A kivitelezés itt a szükséges terület művelés alóli kivonása és a régészeti feltárások után, 2020. év márciusában kezdődhetett meg. Első lépés a lágyszárú növényzet irtása és a fakitermelés volt, de még márciusban elkezdődött az organizációs út építése, az ideiglenes elektromos energia ellátó vezeték kiépítése, a felvonulási konténerek telepítése, valamint a humusz letermelése, depózása is és a nagy tömegű földmunkák is. Az április és a május az MBH kezelőcsarnok alapozási munkáival telt el. Elkészültek és a MESZ által jóváhagyásra kerültek a csarnok és a szociális épület kiviteli tervei, az ivóvízellátás-, a kommunális szennyvíz elvezetés kiviteli tervei, a technológiai terv, a kisműtárgyak kiviteli tervei. Benyújtásra kerültek, jelenleg a MESZ vizsgálja a telken belüli, épületen kívüli erősáramú- és térvilágítás kiviteli terveket.

Elkészült az MBH csarnok teljes alapozása, felépült a csarnok vázszerkezete, megtörtént a korrózióvédelmi- és tűzgátló festése, elkészült a teljes trapézlemez tetőburkolat és felkerültek az oldalpanelek is. Megépültek a térdfalak, belső támfalak. A technológiai tér ipari padlója elkészült, az összes technológiai gép megérkezett és már beépítésre kerültek a végleges helyükre, elektromos betáplálásuk kiépítés alatt. Folyamatban van az előtető, a füstkötényfalak és a csatornalefolyók építése, valamint az elektromos kábelezés, a lámpák telepítése és bekötése. Folyik az ipari kapuk beépítése is. Időközben az alapozási munkákkal megkezdődött a szociális és irodaépület építése is.

A külső területeken az abroncsmosó teljesen készen van, a hídmérleg alapozása és aknája elkészült, így az eszköz megérkezését követően helyére telepíthető.

Megkezdődött a manipulációs tér építése, a 0-32-es fagyvédő réteg és a CKT réteg kész, jelenleg a kiemelt szegély építése zajlik.

Zajlik a vízi közművek, vízelvezető rendszer kivitelezése, (csapadék, csurgalékvíz, tüzivíz, szennyvíz), elkészült a párologtató-, záporfogó és csurgalékvízgyűjtő medencék földmunkája, utóbbiba beépítésre került a szigetelés céljára szolgáló agyag és a víztartási próbája is sikeresen megtörtént.

Az elektromos betápláló vezeték kivitelezése kész, a transzformátor a helyére telepítve.

 

Hulladékgyűjtő udvarok

Elkészültek és benyújtásra kerültek a szükséges építési engedélyezési tervek. Még folyamatban van a budakeszi és oroszlányi udvar hatósági engedélyezési eljárása, de már kézhez kaptuk a dunaföldvári, gárdonyi, móri, székesfehérvári és polgárdi udvar építési engedélyét, így ezek, valamint a nem építési engedély köteles dunaújvárosi udvar esetében megkezdődött a kiviteli tervek készítése.

 

Az építési tevékenység a műszaki ütemtervnek megfelelő, késedelem nincs.

Kivitelezési feladatok ellátására kifizetett összeg nettó 6 175 595 259 Ft.

 

 

IV. A hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést érintő projekt előrehaladásának összegezése:

A projekt megvalósítását érintően 4 közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően került sor szerződések aláírására eszközbeszerzés, valamint építési tevékenység tekintetében. Az eszközbeszerzések keretében a gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés, a hulladékgyűjtő edényzetek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés és az egyéb gépek beszerzése tárgyú adás-vételi szerződés teljesítése teljes mértékben megtörtént. A hulladékgazdálkodási létesítmények építését tartalmazó kivitelezési szerződés teljesítése folyamatban van. A kivitelezés befejezésének végső határideje 2022. 02.01.

 

A teljesített szerződések keretében 89 hulladékgyűjtő- és szállító jármű, 235 339 db különböző mérető hulladékgyűjtő edényzet és 19 db munkagép került beszerzésre összesen nettó 7 644 191 600 Ft értékben.

A kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú vállalkozási szerződés 2019. augusztus 2-án lépett hatályba. A tervezési, előkészítési tevékenységet a kivitelező megkezdte. A kivitelezési szerződés szerint az ellenszolgáltatás nettó összege 9 970 066 032 Ft.

Minden szóbeli és írásbeli észrevételünk és sürgetésünk ellenére továbbra sem történt meg a PR és szemléletformálás tevékenységet érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

 

A beszerzésre került járművek és munkagépek 90%-nak, az edényzetek egy részének - a szolgáltatói igények szerinti - üzemeltetésbe illetve bérbe adása a Társulási Tanács döntésének megfelelően történt.

 

V. A Társulás rendelkezésre álló pénzeszközei:

     Társulás OTP bankszámla egyenlege 2020. december 31-én: 412 271 065 Ft

Társulás OTP bankszámla Pénzügyi alap alszámla egyenlege 2020. december 31-én: 242 816 939 Ft

     Társulás Államkincstárnál vezetett számla egyenlege: 2020. december 31-én:

126 756 833Ft

Összesen:     781 844 837 Ft 

 

 

Polgárdi, 2021. január 18.

                                                                           Tisztelettel:

 

dr. Bittmann Lilla sk.

                                                            KDV Projekt Irodavezető