Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

103/2021. (4. 27.) beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

103/2021. (IV.27.) határozata

beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei  2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként Martonvásár Város Önkormányzata, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények és gazdasági társaságok 2020. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló beszámolót a határozat 1-3. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                             polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_ET_20210427_bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_jelent%C3%A9s_2020_1mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_ET_20210427_bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_jelent%C3%A9s_2020_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_ET_20210427_bels%C5%91_ellen%C5%91rz%C3%A9si_jelent%C3%A9s_2020_3mell%C3%A9klet.xls