Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

102/2021. (4. 27.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2020. évre vonatkozóan készített költségelszámol

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

102/2021. (IV. 27.) határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által

2020. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a Central Container Kft. (régi Közszolgáltató), és a Biotrans Kft. (új Közszolgáltató), mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Martonvásár város közigazgatási területén elszállítására jogosult közszolgáltató(k)nak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdése szerinti 2020. évre vonatkozó költségelszámolását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                        polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester