Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

100/2021. (4. 27.) bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

100/2021. (IV.27.) határozata

bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként megállapítom, hogy

  1. Orosz József (2462 Martonvásár, Vasvári Pál u. 4.), Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának tagja nem tartozik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá, esetében méltatlanság ténye nem áll fenn, továbbá
  2. megfelelő felhatalmazással rendelkezem ahhoz, hogy a jelen határozatot a képviselő-testületi tagnak és a kormányhivatalnak tájékoztatásul megküldjem.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. április 30.

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester