Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

94/2021. (4. 27.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről történő, a Martonvásári Városi Könyvtár eszközfejlesztését célzó a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat benyújtásá

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

94/2021. (IV.27.) határozata
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről történő, a Martonvásári Városi Könyvtár eszközfejlesztését célzó a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat benyújtását támogató hozzájárulásról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az alábbiak szerint határozok:

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) által közfeladat-ellátási szerződés keretében működtetett Martonvásári Városi Könyvtárban - az önkormányzat stratégiai fejlesztései koncepciója keretében a 2019-2020 évben megvalósult, még nem lezárt, nagyarányú könyvtárfejlesztési projekt szakmailag indokolt kiegészítése céljából - a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt, könyvtári eszközfejlesztést célzó pályázatnak a Kft. részéről történő benyújtásához, mindamellett, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrészt a Kft. biztosítja saját költségvetésében.
  2. Felkérem a Kft. ügyvezetőjét, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. április 27.

                                                                                                            

 

                                                                                                Dr. Szabó Tibor

                                                                                                  polgármester