Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

92/2021. (4. 27.) a ’Pályázat benyújtásáról ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra&

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

92/2021. (IV. 27.) határozata

a ’Pályázat benyújtásáról ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra’ szóló 131/2018. (VI. 26.) határozat módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok,

1./        hogy a Vidékfejlesztési Programban kiírt ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések c. felhívásra (VP6-19.2.1.-96-4-17) benyújtott pályázatához kapcsolódóan Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2018. (VI. 26.) határozatát az alábbi adatokkal egészítem ki:

a.)   A ’Közösségi terek kialakítása’ Martonvásáron c. LEADER pályázat (VP6-19.2.1.-96-4-17) beruházási tartalmát az önkormányzati tulajdonú 190 és 397/1 hrsz-ú (Fehérvári út 3.), 1075 hrsz-ú (Beethoven út 1.) és 682 hrsz-ú (Budai út 15.) ingatlanokon meglévő buszmegállók elbontása és újak kialakítása, illetve környezetük rendezése, valamint a 683 hrsz-ú ingatlanon közpark kialakítása (Budai út 15.) képezi.

b.) A projekt összes költsége 8.757.864,- Ft. A projekt elszámolható költsége 8.757.864,- Ft. Az igényelt támogatás összege 6.000.000,- Ft.

2./        hogy Martonvásár Város Önkormányzata az 1./ pont szerinti pályázathoz szükséges pályázati önrészt 2.757.864 Ft összegben biztosítja saját forrásként a fejlesztési tartalék terhére.

3./        hogy az önkormányzat képviseletében felhatalmazással rendelkezem az 1./ pontban foglaltak szerinti pályázat hiánypótlásának benyújtására, a hozzá kapcsolódó dokumentumokat aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                        polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:                pályázat lezárása

 

Martonvásár, 2021. április 27.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester