Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

71/2021. (3. 30.) „Martonvásár Jólétéért” kitüntetés odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2021. (III.30.) határozata

„Martonvásár Jólétéért” kitüntetés odaítéléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

1.) Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évben „Martonvásár Jólétéért” kitüntetést adományoz CSABAINÉ SCHUBERT KATALIN részére a szociális területen hosszú évek óta végzett áldozatkész, kimagasló szakmai hivatástudata, emberi hozzáállása, az idősek iránt mutatott példaértékű tisztelete elismeréseként.

2.) az elismerés átadásának időpontja később kerül meghatározásra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2021. március 30.

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester