Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

69/2021. (3. 30.) „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” kitüntetés odaítéléséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

69/2021. (III.30.) határozata

„Martonvásár Jövő Nemzedékéért” kitüntetés odaítéléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

1.) Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évben „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” kitüntetést adományoz PUSKÁSNÉ VARGA ILDIKÓ részére gyermekeink óvodai nevelőjeként magas színvonalon végzett és az óvodapedagógusokat kiemelkedő szakmai tudásával segítő munkája elismeréseként.

2.) az elismerés átadásának időpontja később kerül meghatározásra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2021. március 30.

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester