Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

68/2021. (3. 30.) „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

68/2021. (III.30.) határozata

„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

1.) Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évben „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” címet adományoz FARKAS ERZSÉBET részére, a város közéletében hosszú évek óta betöltött aktív szerepe, a város fejlődése érdekében kifejtett tevékenysége és a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élők segítésében, támogatásában vállalt önzetlen, állhatatos, fáradhatatlan munkája elismeréseként.

2.) az elismerés átadásának időpontja később kerül meghatározásra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. december 31.

 

Martonvásár, 2021. március 30.

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester