Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

89/2021. (4. 9.) a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

89/2021 (IV.09.) határozata

 a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola

átszervezéséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva – egyetértek a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 1.) tervezett átszervezésével, mely szerint az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágában Pengetős tanszék (Jazz zene) indul.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. április 9.

                                                                                             

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester