Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

88/2021. (4. 9.) a MartonSport Nonprofit Kft. mint átvevő társaság, a Martongazda Nonprofit Kft. mint a beolvadó társaság és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint a beolvadás után vá

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

88/2021. (IV. 09.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. mint átvevő társaság, a Martongazda Nonprofit Kft. mint a beolvadó társaság és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint a beolvadás után változatlan formában tovább működő jogutód társaság 2020. XII. 31-i fordulónapra elkészített  végleges vagyonmérlegei, vagyonleltárai elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

  1. a MartonSport Nonprofit Kft. mint átvevő társaság, a Martongazda Nonprofit Kft. mint a beolvadó társaság és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint a beolvadás után változatlan formában tovább működő jogutód társaság 2020. XII. 31-i fordulónapra elkészített végleges vagyonmérlegeit, vagyonleltárait a határozat melléklete szerint elfogadom,
  2. felkérem a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a dokumentumok cégbírósági letétbe helyezésére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. április 12.

 

Martonvásár, 2021. április 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01ET_20210409_K%C3%B6szi_vagyonm%C3%A9rleg_mell%C3%A9klet_jogel%C5%91d_Mgazda.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01ET_20210409_K%C3%B6szi_vagyonm%C3%A9rleg_mell%C3%A9klet_jogel%C5%91d_MSp.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01ET_20210409_K%C3%B6szi_vagyonm%C3%A9rleg_mell%C3%A9klet_jogut%C3%B3d.pdf