Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

87/2021. (4. 8.) a Martonvásár, belterület 1518 helyrajzi számú ingatlanon fennálló Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

87/2021. (IV.8.) határozata

a Martonvásár, belterület 1518 helyrajzi számú ingatlanon fennálló

Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett

elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

 

- Kőváriné Farkas Piroska tulajdonosnak Horváthné Dr. Porvay Judit ügyvéd útján benyújtott kérelmére – hozzájárulok a Martonvásár, 1518 helyrajzi számú ingatlant terhelő - a tulajdoni lapon III/6. alatt 52382/2/1998.10.16. földhivatali határozatszámmal bejegyzett – elidegenítési és terhelési tilalom megszüntetéséhez, annak az ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez, tekintettel arra, hogy annak határideje 2000.09.30. napján lejárt, fenntartása nem indokolt.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:       2021.04.15.

 

Martonvásár, 2021. április 8.

 

 

 

 

                                                         Dr. Szabó Tibor

                                                         polgármester