Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

81/2021. (3. 30.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

81/2021. (III.30.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2021. március 30.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

81/2021. (III.30.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

12/2021. (II.9.) – Pályázat benyújtásáról a „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. (TOP-3.2.1-16) felhívásra – A pályázatot 2021. március 15. napjáig benyújtottuk.

 

21/2021. (II.9.) – a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodás módosításáról és kiegészítéséről – A szerződésmódosítást a felekkel aláírtuk.

22/2021 (II.9.) első pontja járt le február 28-án – közművelődési megállapodások megkötéséről – A szerződések valamennyi féllel aláírásra kerültek.

55/2021 (II.16.) – a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról - A szerződésmódosítás aláírásra került.

 

56/2021 (II.16.) – a Fejérvíz Zrt. ázsiós alaptőke emeléséről – A szavazatot beküldtük, és a Fejérvíz Zrt. tájékoztatása szerint a Közgyűlés a határozati javaslatot elfogadta.

 

57/2021. (II.23.) – a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás

3. számú módosításáról – A szerződésmódosítás aláírásra, a támogatói okirat kiadásra került.

 

61/2021. (III.9.) – telephely létesítéséhez való hozzájárulásról – GROCERY-PENT Kft.-vel megkötöttük a megállapodást.

62/2021. (III.16.) – telephely létesítéséhez való hozzájárulásról szóló 61/2021. (III. 9.) határozat módosításáról – A határozatot módosítani kellett, mert a fél tévedésből telephelyet kért a fióktelepet helyett. A megállapodás módosítás aláírásra került.