Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

77/2021. (3. 30.) az önkormányzat által 2020. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

77/2021. (III.30.) határozata

az önkormányzat által 2020. évben nyújtott

szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzat által nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámolót elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Martonvásár, 2021. március 30.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester