Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

66/2021. (3. 30.) a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

66/2021. (III. 30.) határozata

a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően

kötendő szerződésekről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

a) a Térségi Szolgáltatóházban (Martonvásár, 182 hrsz.- telekalakítás után 182/1 hrsz.) található 32,18 m2 nagyságú épületrészen a jelen határozat 1. melléklete szerinti a Pannónia Szíve Alapítvány helyiséghasználatához kapcsolódó helyiségbérleti előszerződés mellékletét képező pénzügyi és műszaki terveket, amely a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételhez szükséges, elfogadom, azok megvalósításához hozzájárulok;

 

b) Martonvásár Város Önkormányzata jelen határozat 1. melléklete szerinti feltétekkel a Martonvásár, 182 hrsz-ú (telekalakítást követően: 182/1 hrsz.) ingatlant érintően „Előszerződés hatálya alatt használattal vegyes bérleti előszerződést”, illetőleg a Martonvásár, 182 hrsz-ú (telekalakítást követően: 182/1 hrsz.) ingatlanon a Térségi Szolgáltatóház épület használatbavételi engedélyét követően 5 éves határozott időtartamra bérleti szerződést  köt a Pannónia Szíve Alapítvánnyal, mint Bérlővel (nyilv.tart.szám: 07-01-0001163, székhelye: 2060 Bicske, Bartók Béla utca 6.) és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.), mint leendő Üzemeltetővel,

 

c) a Térségi Szolgáltatóházban (Martonvásár, 182 hrsz. telekalakítás után 182/1 hrsz.) található mindösszesen 63,55 m2 nagyságú épületrészen a jelen határozat 2. melléklete szerinti a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. helyiséghasználatához kapcsolódó helyiséghasználati előszerződés mellékletét képező pénzügyi és műszaki terveket, amely a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételhez szükséges, elfogadom, azok megvalósításához hozzájárulok;

 

d) Martonvásár Város Önkormányzata jelen határozat 2. melléklete szerinti feltétekkel a Martonvásár, 182 hrsz-ú (telekalakítást követően: 182/1 hrsz.) ingatlant érintően Helyiséghasználati előszerződés”-t, illetőleg a Martonvásár, 182 hrsz-ú (telekalakítást követően: 182/1 hrsz.) ingatlanon a Térségi Szolgáltatóház épület használatbavételi engedélyét követően használati szerződést köt a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.), mint használóval és Üzemeltetővel,

 

e) Martonvásár Város Önkormányzata jelen határozat 3. melléklete szerinti módosítja a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 07-09-024940, székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.) kötött ingatlanüzemeltetésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést a Térségi Szolgáltatóház használatba vételi engedélyének véglegessé válásától,

 

f) a jelen határozatban foglaltak szerinti előszerződés- és szerződéskötéssel kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok,

 

g) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében elfogadom a b)-e) pontokban hivatkozott dokumentumokat, és felhatalmazom az ügyvezetőt azok aláírására

 

 

 

 

h) felkérem a jegyzőt, hogy a Térségi Szolgáltatóház ingatlanát érintő társasházzá alakításhoz szükséges dokumentumokat, valamint az ingatlant érintő projekt és ingatlanhasznosítási pályázatokhoz szükséges dokumentumokat készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       a)-f) Polgármester

                                                                       g) ügyvezető

                                                                       h) jegyző

                                                                      

A határozat végrehajtásának határideje:    a-f) 2021.04. 30

                                                                       g) ügyvezető

                                                                       h) 2021. április 15.

                                                                      

 

Martonvásár, 2021. március 30.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02ET_20200330_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_el%C5%91szerzek_1mell%C3%A9klet%281%29.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02ET_20200330_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_el%C5%91szerzek_2mell%C3%A9klet%281%29.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02ET_20200330_szolg%C3%A1ltat%C3%B3h%C3%A1z_el%C5%91szerzek_3mell%C3%A9klet.pdf