Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

65/2021. (3. 30.) Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének V. módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

65/2021. (III.30.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének V. módosításáról

 

                                                                                                                              

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítéséről szóló előterjesztést a határozat 1. melléklete szerint elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. március 30.

 

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/01ET_20210330_2020%C3%A9viktsvet%C3%A9sm%C3%B3d_mell%C3%A9kletek.pdf