Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

64/2021. (3. 23.) a Martonvásár, 606 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és átminősítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének 

64/2021. (III.23.) határozata

a Martonvásár, 606 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és átminősítéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

 

1) Martonvásár Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 606 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű, 15249 négyzetméter alapterületű ingatlant a jelen határozat melléklete szerinti AK-OSZT Bt. (Nagy József Ödön földmérő) által 144/2020. munkaszámon készített változási vázrajzzal összhangban az alábbiak szerint kívánom megosztani és átminősíteni:

  1. Martonvásár, 606/1 hrsz, 3278 négyzetméter alapterületű, „kivett közterület” megnevezésű, forgalomképtelen ingatlanként,
  2. Martonvásár, 606/2 hrsz, 2094 négyzetméter alapterületű, „kivett közterület” megnevezésű, forgalomképtelen ingatlanként,
  3. Martonvásár, 606/3 hrsz, 3413 négyzetméter alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolt ingatlanként, illetőleg
  4. Martonvásár, 606/4 hrsz, 6464 négyzetméter alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, üzleti vagyon körébe sorolt ingatlanként.

 

2) az 1. pontban foglaltak végrehajtásával kapcsolatban felhatalmazással rendelkezem, hogy eljárjak, a szükséges dokumentumok aláírjam, döntéseket meghozzam.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2021.03.30.

 

Martonvásár, 20211. március 23.

 

 

                                                                                                          Dr. Szabó Tibor

                                                                                                            polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/Martonv%C3%A1s%C3%A1r_606%20hrsz_V%C3%A1ltoz%C3%A1si%20v%C3%A1zrajz_hat%C3%A1rozat%20mell%C3%A9klete.pdf