Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

62/2021. (3. 16.) telephely létesítéséhez való hozzájárulásról szóló 61/2021. (III. 9.) határozat módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

62/2021. (III. 16.) határozata

telephely létesítéséhez való hozzájárulásról szóló 61/2021. (III. 9.) határozat módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy telephely létesítéséhez való hozzájárulásról szóló 61/2021. (III. 9.) határozat b) pontját módosítom, és

  1. hozzájárulok a GROCERY-PENT Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Esze T utca 13., cg. 07 09 024513, a továbbiakban: Kft.) fióktelep létesítése iránti cégbírósági bejegyzéséhez, a Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 182 hrsz-ú ingatlanra (2462 Martonvásár, Dózsa György út 6-10.), valamint az abból a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztálya 1.-nek a 800.059/2021. számú telekalakítás engedélyezéséről szóló határozata alapján létrejövő 182/1 és 182/2 hrsz-ú ingatlanra (a továbbiakban: Ingatlan) a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően,
  2. a jelen határozatban foglaltak végrehajtásával kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                      Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:              2021.03.16.

 

Martonvásár, 2021. március 16.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

polgármester