Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

61/2021. (3. 9.) telephely létesítéséhez való hozzájárulásról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

61/2021. (III.9.) határozata

telephely létesítéséhez való hozzájárulásról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként úgy határozok, hogy

  1. Martonvásár Város egyért és támogatja a város fejlődése, fejlesztése szempontjából a GROCERY-PENT Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Esze T utca 13., cg. 07 09 024513, a továbbiakban: Kft.) által benyújtandó VINOP 1.2.1-21. Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatására meghirdetett felhívásban (a továbbiakban: pályázat) foglalt célokat,
  2. hozzájárulok a Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő 182 hrsz-ú ingatlanra (2462 Martonvásár, Dózsa György út 10.), valamint az abból a Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Földhivatali Osztálya 1.-nek a 800.059/2021. számú telekalakítás engedélyezéséről szóló határozata alapján létrejövő 182/1 és 182/2 hrsz-ú ingatlanra (a továbbiakban: Ingatlan) a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően a Kft.-nek telephely létesítése iránti cégbírósági bejegyzéséhez,
  3. a b) pont szerinti hozzájáruló nyilatkozat
  • az a) pont szerinti pályázat sikertelensége esetén automatikusan visszavonásra kerül,
  • az a) pont szerinti pályázat sikeressége esetén is automatikusan felülvizsgálandó az Önkormányzat által,
  • nem jogosítja fel a Kft.-t az ingatlan használatára,
  • az Ingatlan jogi sorsának változása esetén bármikor visszavonható.
  1. a jelen határozatban foglaltak végrehajtásával kapcsolatban eljárok és a szükséges dokumentumok aláírására jogosult vagyok.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:               2021.03.15.

 

Martonvásár, 2021. március 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

  polgármester