Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

58/2021. (3. 2.) Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

58/2021. (III.2.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a 2022.-2024. éveket érintő, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását e határozat 1. és 2. melléklete szerint elfogadom.

          

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. március 2.

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                              polgármester

 

 

  1. melléklet

 

Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

                                                                                                                          Ezer forintban

 

MEGNEVEZÉS

 

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

2022.

2023.

2024.

ÖSSZESEN

6=(3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Helyi adók

01

338 050

358 050

358 050

1 054 150

Osztalék, koncessziós díjak

02

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

03

3 500

3 500

3 500

10 500

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

32 478

32 478

32 478

97 434

Részvények, részesedések értékesítése

05

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

 

 

 

 

Saját bevételek (01+… .+07)

08

374 028

394 028

394 028

1 162 084

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a

09

187 014

197 014

197 014

581 042

 

Előző év (-ek) ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

 

 

 

 

Adott váltó

14

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

15

 

 

 

 

Halasztott fizetés

16

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

 

 

 

 

Adott váltó

22

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

23

 

 

 

 

Halasztott fizetés

24

 

 

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

187 014

197 014

197 014

581 084

 

  1. melléklet

Martonvásár Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelő, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban