Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

56/2021. (2. 16.) a Fejérvíz Zrt. ázsiós alaptőke emeléséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

56/2021. (II. 16.) határozata

a Fejérvíz Zrt. ázsiós alaptőke emeléséről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként elfogadom a Fejérvíz Zrt. Közgyűlése elé beterjesztett, jelen határozat melléklete szerinti határozati javaslatot, és arra Martonvásár Város Önkormányzata képviseletében, az ülés tartása nélküli rendkívüli közgyűlési határozathozatal során, írásban „igen”-nel szavazok.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. március 1.

 

Martonvásár, 2021. február 16.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                 polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/2_ET_20210216_Fej%C3%A9rv%C3%ADz_t%C5%91keemel%C3%A9s_alapszab%C3%A1ly_hat%C3%A1rozatmell%C3%A9klet.pdf