Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

54/2021. (2. 9.) Igényelt és jóváhagyott többlettámogatás közti különbözet fedezetének biztosításáról az egészségház kialakításával kapcsolatos projektben (TOP-4.1.1-15)

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

54/2021. (II. 9.) határozata

Igényelt és jóváhagyott többlettámogatás közti különbözet fedezetének biztosításáról az egészségház kialakításával kapcsolatos projektben (TOP-4.1.1-15)

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként megállapítom, hogy a képviselő-testület a 203/2020. (VIII. 6.) határozatában a TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00021 asz. projekthez biztosította az önerőt 27.000.000 Ft többlet támogatási igény mellett. Tudomásul veszem, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13.455.000 Ft többlet támogatást ítélt meg, így a 13.545.000 Ft különbözetet Martonvásár Város Önkormányzata a költségvetésében a korábbi döntéseinek megfelelően biztosította.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. február 9.

 

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester