Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

38/2021. (2. 9.) vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról:DR. GYULAY GYULA

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

38/2021. (II. 9.) határozata

vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról:

DR. GYULAY GYULA

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként megállapítom, hogy 2021. évben DR. GYULAY GYULA Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja határidőben eleget tett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése által részére és hozzátartozói részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, továbbá szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester