Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

34/2021. (2. 9.) vagyonnyilatkozatok leadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

34/2021. (II. 9.) határozata

vagyonnyilatkozatok leadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként megállapítom, hogy Martonvásár Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármesterei, Képviselő-testületének képviselői és a Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjai határidőben eleget tettek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése által részükre és hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek, továbbá megfelelnek az Mötv. 37. § (4) bekezdésében foglaltaknak, szerepelnek az állami adóhatóság által kezelt köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester