Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

33/2021. (2. 9.) a Gárdonyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására megbízott személyről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

33/2021. (II. 9.) határozata

a Gárdonyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátására megbízott személyről

 

1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésére figyelemmel, egyetértek Budavári Árpád r. ezredes úr kinevezésével a Gárdonyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester