Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

32/2021. (2. 9.) a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

32/2021. (II.9.) határozata

a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében - a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben - eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

  1. a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerve képviseletében eljárva, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő, helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítását jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadom, és azt a Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés függelékévé teszem.
  2. felkérem a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a lakossági tájékoztatásokat a menetrend módosításához kapcsolódóan tegye meg.

 

 A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester


 

 

 

 

A helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról szóló 33/2021. (II.9.) határozat melléklete

 

 1. számú melléklet – Menetrend 2021. február 15-től

 

 

MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT

Megállóhely

1.

2.

3.

4.

Vasútállomás

6,45

9,30

13,45

16,45

Orvosi rendelő (ideiglenes)

6,46

9,31

13,46

16,46

Balassi Bálint köz

_

_

_

16,50

Határ utca (ideiglenes)

_

_

_

16,53

Kazinczy Ferenc köz

_

_

_

16,55

Mentőállomás

6,48

9,33

13,48

16,57

Budai út - Pusztai u.

6,49

9,34

13,49

16,58

Budai út - Bercsényi köz

6,50

9,35

13,50

16,59

Erdőhát bekötő út

6,53

9,38

13,53

17,03

Erdőhát forduló

6,56

9,41

13,56

17,06

ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR

Erdőhát forduló

7,00

9,41

13,56

17,06

Erdőhát bekötő út

7,03

9,44

13,59

17,09

Kismarton

7,05

9,46

14,01

17,11

Kismarton bekötő út

7,08

9,49

14,04

17,14

Budai út - Bercsényi köz

7,10

9,51

14,06

17,16

Budai út - Pusztai u.

7,12

9,53

14,08

17,18

Dózsa György út - Központ

7,13

9,54

14,09

17,19

Orvosi rendelő (ideiglenes)

7,14

9,55

14,10

17,20

Vasútállomás

7,15

9,56

14,11

17,21