Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

31/2021. (2. 9.) a Mezőkölpényi Református Egyházközségnek ingatlanok telekkönyvi rendezéséhez nyújtott támogatás végelszámolása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

31/2021. (II.9.) határozata

a Mezőkölpényi Református Egyházközségnek ingatlanok

telekkönyvi rendezéséhez nyújtott támogatás végelszámolása

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként

1./ a jelen határozat melléklete szerint elfogadom a Mezőkölpényi Református Egyházközség beszámolóját az egyházi ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről.

 

2./ a 2018. évben nyújtott támogatási összeg még fel nem használt összege, 487.199,- Ft Martonvásár Város Önkormányzata számlájára történő visszautalása érdekében intézkedem.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2021. március 31.

 

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/17_ET_20210209_Mez%C5%91k%C3%B6lp%C3%A9ny_ingatlanok%20telekk%C3%B6nyvez%C3%A9se_v%C3%A9gelsz%C3%A1mol%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf