Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

28/2021. (2. 9.) az Embertársainkért Alapítvány részére nyújtottélelmiszeradomány felhasználásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

28/2021.(II.9.) határozata

az Embertársainkért Alapítvány részére nyújtott

élelmiszeradomány felhasználásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadom az Embertársainkért Alapítvány részére, az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből a veszélyhelyzeti tartalék terhére nyújtott önkormányzati élelmiszeradomány felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

/ckeditor/kcfinder/upload/files/14_ET_20210209_Embert%C3%A1rsaink%C3%A9rt%20Alap%C3%ADtv%C3%A1ny_besz%C3%A1mol%C3%B3_%C3%A9lelmiszer%20t%C3%A1mogat%C3%A1sr%C3%B3l_mell%C3%A9klet.pdf