Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

27/2021. (2. 9.) a Martonvásári Sport Klub részére nyújtottönkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

27/2021.(II.9.) határozata

a Martonvásári Sport Klub részére nyújtott

önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként a jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadom a Martonvásári Sport Klub részére, az önkormányzat 2020. évi költségvetése veszélyhelyzeti tartalékának terhére nyújtott 1,5 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/13_ET_20210209_MSK_besz%C3%A1mol%C3%B3_2020%20%C3%A9vi%20t%C3%A1mogat%C3%A1sr%C3%B3l_mell%C3%A9klet.pdf