Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

26/2021. (2. 9.) a Forum Martini főszerkesztőjének tevékenységérőlkészült beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva

Martonvásár Város Polgármestere

26/2021. (II.9.) határozata

a Forum Martini főszerkesztőjének tevékenységéről

készült beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörben – a katasztrófavédelemmel és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben – eljárva Martonvásár Város Polgármestereként, a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet 17. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Forum Martini megbízott főszerkesztőjének, Prieger Zsoltnak - a közte és Martonvásár Város Önkormányzata között 2018.12.27. napján megkötött megbízási szerződés VI/8. pontja alapján, jelen határozat melléklete szerinti tartalommal benyújtott – a 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadom.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

Martonvásár, 2021. február 9.

 

                                                                                              Dr. Szabó Tibor

                                                                                                polgármester


 

26/2021.(II.9.) határozat melléklete:

A Forum Martini főszerkesztőjeként elmondhatom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan és a nehéz helyzet ellenére 2020-ban is megfeleltünk a korrekt és izgalmas tájékoztatás követelményeinek. A kialakult vírushelyzetben rendkívűl nehéz volt friss és főleg naprakész információkkal szolgálni, a szerkesztési és nyomdai munkák szervezése is több munkát követelt, mint azt megelőzően, illetve az országos lezárások miatt éppen azok a közösségek bénultak le, amelyeknek aktivitásáról egyébként “békeidőben" lapunk rendszeresen beszámol. 

Mindezen hátráltató körülmények ellenére próbáltunk izgalmas témákat, sorozatokat elindítani, melyek ebben a lelassult időszakban jobban megismertették városunk múltját az olvasóval, illetve híven szolgálta a martonvásári identitás erősítését is. Ezen felül az újság fontos szerepet töltött be a korrekt hírszolgáltatás területén (beruházások, tervek, városi ambíciók, az online kultúra területei, legutóbb az intézményi átalakulás, a KÖSZI átalakulása, s ennek kommunikálása) és a járványinformációk közlésében is  (orvosi információk, háziorvosi interjú, covid-teszt-beszámolók).

A Forum Martini nemcsak híreket és információs anyagokat közöl, hanem igyekszik eleget tenni annak a célkitűzésnek, hogy a helyi tehetséges embereknek is lehetőséget ad a megnyilvánulásra. Az ő felkutatásuk és bemutatásuk tapasztalataim szerint ösztönző példa az itt élők számára. 

Tavaly még azt írtam beszámolómban, hogy "sikerült az előzetes tervek szerint itt helyben alkalomszerűen 1-2 profi és lelkes embert bekapcsolnom az alkotásba és híradásba, erősítve mindezzel a martonvásári önazonosságot is”, most pedig elmondhatom, hogy ennél jóval több lelkes embert sikerült azóta rendszeres újságírói alkotásra bírnunk.

Amiben nem sikerült előrelépnünk tavaly óta, az a hirdetések szervezése, mely szoros összefüggésben állhatna a lapkiadás költségeinek csökkentésével. Tavalyi megállapításom, miszerint “hirdetőink úgyszólván alig vannak, erre nem marad energia, pedig a lap kiadási költségeiben, főképp e nehéz időszakban fontos pozíciót tölthetnének be hirdetőink” - máig érvényes. Ahogy az is, hogy “szerintem a jövőben megfontolandó lenne akár egy hirdetési szervező bevonása is. Lapunk szép és informatív, potenciális hirdetőink szeretik, ki kell hát használni ezt a helyzetet.”

Tavaly azt terveztük, hogy a járvány elmúltával az akkori Forum Martini karantén-podcast-eket és video-beszélgetéseket (a kiinduló példák: Horváth Bálint podcast-ja és az én MASZK-felkérésre készített interjúim a város fb-oldalán) folytatni kellene élőben az újság szervezésében, mert sokkal hatásosabb lehet a személyes jelenlét, mint a virtuális. 

Ma még mindig tart a járvány, viszont eggyel előbbre lépünk a következő hónaptól e tárgyban is, hiszen személyes beszélgetés-sorozatot kezdünk végre Forum Martini-estek címmel és megszólítjuk más platformon is a városlakókat. Vendégeink között martonvásári, illetve a városhoz csak lazán köthető, viszont országosan ismert személyiségekkel beszélgetünk majd az Óvodamúzeum De Gérando-termében, amit közvetítünk az olvasóknak. (Sikerült még 2020-ban a rövid nyári korlátozás-lazításban pikniket szerveznünk neves fellépőkkel, amit más formában folytatni szeretnénk idén nyáron-koraősszel is.) 

Ami a lapszerkesztés technikai-megvalósítási részét illeti: Pletser Cecília művészeti vezető-grafikussal való munkám továbbra is gyümölcsöző és zökkenőmentes, ahogy a nyomdai kivitelezéssel sem voltak 2020-ban problémák. A kivitelező EPC nyomda megbízható partnernek bizonyult újra, minden esetben a vállalt határidőre kivitelezte az újságot.

Célunkat, hogy a Forum Martini széleskörűen tájékoztassa Martonvásár lakosságát, 2020-ban is igyekeztünk teljesíteni, illetve elhatározott célunk, hogy 2021-ben még “közelebb” vigyük a híreket az itt élőkhöz.

És ha nem is tartozik szorosan az újságkészítéshez, főszerkesztői krédómhoz azonban mindenképpen, hogy egyéb újságírói munkáim és megnyilatkozásaim során próbálom mindenhova elvinni szeretett városom híreit. Legutóbb az általam is írt Magyar Krónika januári számának középpontjába helyeztük Martonvásárt, illetve  a közösségi média egyéb területein is rendszeresen beszámolok a martonvásári történésekről.

 

Kérem további támogatásukat, 

Prieger Zsolt

főszerkesztő